Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Alders- og sykehjem
  4. Domkirkens sykehjem

Domkirkens sykehjem

Nøkkelinfo

22
29
23
6

Om Domkirkens sykehjem

Domkirkens Sykehjem er et privat, lite sykehjem som eies av en ideell stiftelse og har driftsavtale med Stavanger kommune. Sykehjemmet ligger sentralt på Eiganes. 

Domkirkens Sykehjem har over 100 års erfaring. Starten var Domkirkens Gamlehjem som ble opprettet av Domkirken menighet i 1909.

Dagsenter

Det er til en hver tid ca. 60 personer som er brukere. Noen kommer fem dager i uken, andre bare én. Det er individuelt, og blir vurdert fortløpende.
Søknad om plass ved dagsenteret gjøres gjennom ditt helse- og sosialkontor.

Sengeavdeling

Alle langtidspasienter har enerom. Korttidspasienter må dele rom med en annen.

Personalet er delt opp i to grupper, som har ansvaret for hver sine pasienter. Hver gruppe ledes av en sykepleier.

Hver pasient har fått tildelt en primærkontakt og en sekundærkontakt blant personalet.

Domkirkens sykehjem er med i Aktivitetsdosetten og gir individuelle aktivitetstilbud ut fra den enkeltes interesser. Vi abbonnerer også på Motiview.

Kontakt avdelingene

Sengeavdelingen  telefon 51 56 90 57

Sengeavdelingen (vaktrom), telefon 51 56 90 51
 
Dagsenter, telefon 51 56 90 55  

Telefax: 51 56 90 60

Daglig leder
Brit Munthe, telefon 51 56 90 52, 950 00 551 
E-post: brit.munthe@stavanger.kommune.no

Avdelingsleder/stedfortreder 
Bergljot Kvernenes, telefon 51 56 90 50  
E-post: bergljot.kvernenes@stavanger.kommune.no

Kontorleder
Kari Anne Ruud, telefon 51 56 90 50
E-post: kari.anne.ruud@stavanger.kommune.no

Sykehjemslege
Mark Harris, telefon 51 56 90 50/64 (mandag og torsdag)
E-post: mark.robert.harris@stavanger.kommune.no 

Fysioterapeut
Aleksandra Majka, telefon 51 56 90 59
E-post: aleksandra.anna.majka@stavanger.kommune.no 

Dagsenterleder
Åshild Johannessen, telefon 51 56 90 55, 51 56 90 62
E-post: asjohanne@stavanger.kommune.no

Kjøkkensjef
Brit Sandvik Grønnestad, telefon 51 56 90 56
E-post: brit.sandvik.gronnestad@stavanger.kommune.no

Styreleder
Geir Amundsen, telefon 917 11 248
E-post: geiramu@lyse.net

Vaktmester for tiden er Stavanger byggdrift.

Frisør, fotpleie og fysioterapi

  • Frisør

Sykehjemmet har egen frisørsalong i underetasjen på sykehjemmet. 

Salongen er åpen hver mandag og torsdag fra klokken 09.00.

  • Fotterapi

Fotterapeut er tilstede hver 14. dag. 

  • Fysioterapeut

Fysioterapeut Aleksandra Majka er ansatt i 100% stilling. Hun tilbyr ulik forebyggende trening, og gjennopptrenig etter skader eller sykdom. 

Salg av middag og kaker

Sykehjemmet har eget kjøkken med tre faglærte kokker.
Brit Sandvik Grønnestad er kjøkkensjef.

Du kan kjøpe middag fra kjøkkenet vårt.
Kjøp hefte med middagsbilletter på kontoret i 1. etasje. Heftet koster 750 kroner og du får 11 middager. Kjøper du enkle middager koster de 75 kroner.

Bestill middag på telefon 51 56 90 56 dagen før, da er du sikret at du får. Husk å be om menyen for uken. 

Du kan også bestille snitter og kaker hos oss:
Snitter assorterte kr 28
Fritt valg kr 32
Lefser kr 45

Kaker (prisen avhenger av størrelsen):
Marsipan kr 550, kr 600
Fløtekake kr 500,  kr 550
Sjokoladekake kr 400, kr 450
Slott/Boston kr 550, kr 600
Suksesskake kr 350
Verdens beste kr 400, kr 500
Ostekake kr 300

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon

Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)