Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsefremmende aktiviteter
 4. Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Kort fortalt

 • Frisklivssentralen tilbyr kurs, trening og samtaler for deg som ønsker å endre levevaner. 
 • Vi kan støtte og veilede deg som ønsker å bli mer fysisk aktiv, få et sunnere kosthold, bedre søvnen, endre alkoholvaner eller slutte med røyk eller snus. 
 • Frisklivssentralen er en del av Helsehuset Stavanger.

Hva er Frisklivssentralen Stavanger?

Frisklivssentralen Stavanger er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for deg som bor i Stavanger kommune.

Tilbudet passer for deg som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Vi tilbyr strukturert oppfølging i form av veiledningssamtaler med helsepersonell, kurs og treninger.  Aktivitetene er rettet mot deg som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet, legge om til et sunnere kosthold, bedre søvnen, endre alkoholvaner eller slutte med røyk eller snus.

Oppstartsamling

Oppstartsamlingen er for deg som ønsker å benytte deg av Frisklivssentralen sine tilbud. Her vil du få nødvendig informasjon om tilbudene våre, i tillegg til gode tips og verktøy for å komme i gang med endring.

I etterkant av samlingen vil du bli kontaktet av en frisklivsveileder for å avtale videre oppfølging.

Samlingen arrangeres annenhver tirsdag klokken 15.00-16.00, bortsett fra helligdager og ferier. 

Ta kontakt med Frisklivssentralen på telefon 51 50 81 00 for spørsmål eller påmelding til neste samling.

Samtaler om levevaner

Som deltager hos Frisklivssentralen får du tilbud om individuelle samtaler med en av våre frisklivsveiledere.

Frisklivsveilederne er autorisert helsepersonell og fungerer som din personlige støtte og sparringspartner mens du er deltager hos Frisklivssentralen.

Samtalene avtales etter behov og kan bidra til at det blir lettere å finne gode strategier for å lykkes med endring, samt være en viktig støtte til å takle utfordringer underveis i endringsprosessen.

Du vil også få tilbud om å gjennomføre relevant kartlegging og testing for å dokumentere fremgang underveis i endringsprosessen, deriblant spørreskjema om vaner, mestring og helse, testing av fysisk form og analyse av kroppssammensetning.

Kursoversikt

Frisklivssentralen tilbyr følgende kurs:

 • Frisklivstrening
 • Livsstilskurset for overvektige
 • Kostholdskurs
 • Søvnkurs
 • Snus- og røykesluttkurs
 • Strukturkurs
 • Alkoholveiledning
 • Helsekurs for minoritetskvinner
 • Livsstilskole for barn

Nedenfor finner du en detaljert beskrivelse av alle våre kurs og tilbud. 

Frisklivstrening

Frisklivstrening er gruppetrening som foregår i gymsal eller ute i naturen. Treningene er gratis og passer for deg som syns det er utfordrende å komme i gang alene.

Treningene ledes av helsepersonell og baserer seg på Helsedirektoratets anbefalte treningsmetoder, med innslag av både styrke og kondisjonstrening.

Målet med treningene er å skape gode aktivitetsopplevelser gjennom bevegelsesglede og samhold. For å ha nytte av treningen bør du kunne gå uten bevegelseshjelpemidler.

Tilbudet foregår på dagtid hele året, unntatt helligdager og i skolens ferier.

Aktiv i hverdagen

Kurset passer for deg som ønsker inspirasjon og gode strategier for for å komme i gang med fysisk aktivitet i hverdagen. Målet med kurset er bidra til at du finner ut hvordan du kan bli mer fysisk aktiv i din hverdag og hvordan du kan gå frem for å lykkes over tid.  

Kursets innhold og struktur:

 • Kurset foregår på dagtid og går over fire ukentlige samlinger.
 • Samlingene tar for seg bevisstgjøring omkring eget utgangspunkt, hvordan du kan skape og opprettholde motivasjonen underveis, hvordan du kan finne de gode strategiene som fungerer for deg og hvordan du får det til i praksis. 
 • Samlingene basers på undervisning og erfaringsutveksling. Det legges også opp til at du mellom samlingene gjør deg erfaringer med å være fysisk aktiv på ulike måter, samt jobber aktivt med å legge en plan for hvordan du skal være aktiv i fortsettelsen.
 • Kurset har en egenandel på 500kr. 

Livsstilskurset for overvektige - Stor og sterk 

Livsstilskurset Stor og sterk passer for overvektige voksne som ønsker å legge om til en sunnere og mer aktiv livsstil. Kurset består av gruppesamlinger med undervisning, erfaringsutveksling og felles trening.

Du får møte et team med klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeuter, psykologer, idrettspedagog og erfaringskonsulent.

Kurset går over 14 samlinger, og starter opp vår og høst hvert år.

Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materiale du bruker i undervisningen.

Kostholdskurset - Bra Mat for bedre helse

Bra Mat for bedre helse er et inspirasjonskurs for å få til varig forbedring av kostholdet. Mottoet er "små skritt, store forbedringer". Det er basert på nasjonale kostråd.

Kursets mål:

 • Å øke bevisstheten din om matvaner og matvarevalg
 • Øke motivasjonen din til å endre vaner
 • Gi praktiske råd til hverdagen
 • Øke forståelsen av hva mat inneholder
 • Gi rom for å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon
 • Kurset inneholder også praktisk matlaging.

Kurset går over 5 ukentlige samlinger som hver varer i 2 timer.  Kurset tilbys både på formiddag eller ettermiddag. Nye kurs starter regelmessig.

Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materiale du bruker i undervisningen.

Søvnkurset - Sov godt

Søvnkurset Sov godt passer for deg som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.

Kursets innhold og struktur:

 • Kurset går over fire samlinger og gjennomføres hver vår og høst.
 • Kurset består av undervisning, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.
 • Du får best utbytte av kurset om du fullfører hjemmeoppgaver mellom samlingene, deriblant føring av søvndagbok.

Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materiale du bruker i undervisningen.

Snus- og røykesluttkurset - Tobakksfri 

Tobakksfri er et kurs som passer for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus, og som syns det er vanskelig å klare dette alene.

Kurset går over seks samlinger. Gjennom de tre første samlingene forbereder du deg på å slutte. I de tre siste jobber du med motivasjonen for å fortsette å være snus- og røykfri.

Nye kurs starter opp 3-4 ganger årlig.

Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materiale du bruker i undervisningen.

Strukturkurs

Strukturkurset passer for deg som opplever at du har tilstrekkelig kunnskap om sunne levevaner, men som mangler støtte og et målrettet arbeidsredskap for å klare å gjennomføre endringene i praksis.

Underveis i kurset jobbes det praktisk med å innføre rutiner for endring gjennom systematisk planlegging, gjennomføring og evaluering.

Kurset starter med en felles undervisning og en påfølgende individuell målsamtale som forberedelse til gruppesamlinger. Deretter gjennomføres 8 ukentlige samlinger i små grupper. Til slutt har hver deltaker en avsluttende individuell evalueringssamtale.

Kurset starter opp vår og høst hvert år. Tidspunktet vil variere, men vi forsøker å legge til rette at det skal være mulig å delta på både formiddag og ettermiddag. 

Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materiale du bruker i undervisningen.

Alkoholveiledning

"Litt for mye - litt for ofte" er et lavterskel samtaletilbud til deg som er bekymret for ditt eget eller andres alkoholbruk. 

Samtalene handler om bevisstgjøring av alkoholvaner og motivasjon for endring. Du har regien i samtalene og snakker om det som er viktig for deg. Veileder presenterer ikke fasitsvar og er ikke moraliserende. 

Du kan enten komme innom Helsehuset Stavanger for en prat, eller ringe vår alkoholveileder Marit Lohne på 975 43 226. 

 • Vi har åpent hverdager fra 09.00 til 15.00.
 • Du trenger ingen henvisning. 
 • Vi er et korttidstilbud.
 • Tilbudet er gratis.
 • Du kan være anonym.

Vi kan også informere om andre tilbud som kan være aktuelle.

Helsekurs for minoritetskvinner

Kurset passer for innvandrerkvinner som står i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer.

Kurset foregår på dagtid og går over 9 ukentlige samlinger. Nye kurs starter vår og høst hvert år.  

Temaene for samlingene vil være innenfor fysisk og psykisk helse, fysisk aktivitet og kosthold. Det er også praktiske innslag med fysisk aktivitet i gruppe og matlaging.

Det er mulig å delta ved hjelp av tolk på samlingene.
Kurset er gratis.

Livsstilskole for barn

Livsstilskolen er et tilbud til familier med barn i alderen 6–12 år som strever med overvekt.

Livsstilsskolen gir praktiske råd om hvordan dere som foreldre på best mulig måte kan hjelpe barnet deres til en varig livsstilsendring.

Vi ønsker å inspirere til gode vaner for kosthold og fysisk aktivitet. Dere får også mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer med andre familier i samme situasjon.

Nytt kurs starter hver høst.

Dere kan melde dere på ved at barnets helsesøster eller fastlege sender henvisning til Frisklivssentralen. 

Kurset er gratis.

Hvordan kan jeg melde meg på kurs og tilbud?

For de fleste av våre kurs eller øvrige tilbud kan du fylle inn et av våre henvendelsesskjema og sende det i posten til oss.

Klikk her for å laste ned skjema: Henvendelsesskjema.

Unntaket er Livsstilsskolen for barn, hvor dere trenger henvisning fra barnets fastlege eller helsesøster. Henvendelsesskjema livsstilskolen for barn.

Du behøver heller ikke å fylle inn skjema hvis du ønsker alkoholveiledning.  Du kan da ringe anonymt og direkte
på telefon 975 43 226 for en prat.

Har du spørsmål om det vi har å tilby eller lurer på om våre tilbud passer for deg, ring oss gjerne på telefon 51 50 81 00 eller send epost til friskliv@stavanger.kommune.no.

Hvor finner du Frisklivssentralen?

Vi oppmuntrer alle besøkende til å bruke kollektivtransport eller gå/sykle når de skal besøke oss. Det er ca. 10 minutter å gå fra Fiskepiren i Stavanger sentrum.  Bussene 1 og 4 stopper ca. 5 min. gange fra oss. 

Det er stasjon for bysykler like utenfor inngangsdøren vår. Vi har også vanlig sykkelparkering ved siden av. 

For dem som ønsker/trenger å bruke bil finnes det betalings-parkeringsplasser like ved bygget vårt.

Følg Frisklivssentralen på Facebook

Vi oppdaterer Facebooksiden vår fortløpende med info om våre kurs og tilbud ettersom vi starter nye tilbud eller får ledige plasser.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Helsehuset Stavanger Badehusgata 37 4014 Stavanger

Postadresse:

Helsehuset Stavanger PB 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no