Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsefremmende aktiviteter
 4. Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Kort fortalt

Frisklivssentralen tilbyr veiledning og støtte til deg som ønsker å endre levevaner og/eller mestre helseutfordringer.

På grunn av koronaviruset har vi for øyeblikket ikke kurs og gruppeaktiviteter, men kan tilby individuell veiledning per telefon/video eller fysisk oppmøte (fra 27. april). 

Hvis du ønsker oppfølging kan du ringe oss på telefon 51 50 81 00 eller sende henvendelsesskjemaet vårt i posten og vente på at vi tar kontakt med deg.

Frisklivssentralen er en del av Helsehuset Stavanger og holder til i Badehusgata 37.

Hva er Frisklivssentralen Stavanger?

Frisklivssentralen Stavanger er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for deg som bor i Stavanger kommune. Målgruppen er deg som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen tilbyr strukturert oppfølging i form av ulike gruppebaserte tilbud og individuell veiledning etter behov. Målet med tilbudene er å bidra til at du skal lykkes med det du ønsker å oppnå, enten det handler om å bli mer fysisk aktiv, legge om til et sunnere kosthold, sove bedre, slutte med røyk eller snus, endre alkoholvaner, mestre helseutfordringer og/eller oppleve mer hverdagsglede. 

 

Hvilke av Frisklivssentralen sine tilbud passer for meg?

Oppfølgingen i Frisklivssentralen er hovedsaklig gruppebasert, men du vil også få tildelt en personlig veileder som du kan avtale individuelle samtaler med etter behov. Veilederen er din kontaktperson i Frisklivssentralen og kan være en viktig støttespiller for deg underveis. Alle veilederne er autorisert helsepersonell og har taushetsplikt. 

Vi har mange ulike tilbud. Hvilke av dem som passer for deg avhenger av ditt utgangspunkt og hva du ønsker å oppnå. Frisklivssentralen sine tilbud kan passe for deg dersom du:

 • Ønsker å gjennomføre varige livsstilsendringer.
 • Ønsker å legge om til et sunnere kosthold.
 • Ønsker å begynne å trene og/eller bli mer fysisk aktiv i hverdagen. 
 • Ønsker å sove bedre.
 • Ønsker å slutte med røyk og/eller snus.
 • Ønsker å endre alkoholvaner 
 • Har overvekt og ønsker å ta grep for bedre helse.
 • Ønsker å oppleve mer hverdagsglede.
 • Ønsker tips til hva du kan gjøre for å mestre ulike helseutfordringer.
 • Har behov for tolk for å nyttiggjøre deg av tilbudet. 
 • Har et barn med overvekt i alderen 6-12 år.  

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av de ulike tilbudene våre som passer inn under punktene ovenfor.  

 

For deg som ønsker å gjennomføre varige livsstilsendringer

Temasamlinger om motivasjon og endring: Gir deg de verktøyende du trenger for å opprettholde motivasjon over tid, finne gode strategier for endring av vaner og som hjelper deg å håndtere risikosituasjoner og hente deg inn ved tilbakefall underveis i prosessen.

Temasamlinger om helse: Gir deg kunnskapen om gevinstene som ligger i å gjøre endringer, bevisstgjøring av hva som gir og tapper deg for energi, verktøy for å finne en god balanse i ditt liv og refleksjon rundt hva god helse er og hva som er godt nok.

Strukturgruppe: Gir deg støtte og et målrettet arbeidsredskap for å klare å gjennomføre endringer i praksis. Tilbudet forutsetter at du vet hvilke endringer du ønsker å gjøre.   

Erfaringsdeling i gruppe: Gir deg mulighet for å dele erfaringer med andre deltakere og å støtte hverandre i prosessen med å endre levevaner.

 

For deg som ønsker å legge om til et sunnere kosthold

Temasamlinger om kosthold: Gir deg kunnskap og inspirasjon til hva du kan gjøre for å spise litt sunnere og hvordan du kan få det til i praksis.

Praktisk matlaging: Trening i matlagingsferdigheter og inspirasjon til enkle sunne retter du kan lage hjemme.

Temasamling om mat og følelser: Passer hvis du opplever at følelser i litt for stor grad påvirker spisevanene dine.

Informasjon fra Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS): Passer hvis du er usikker på om du kan ha en underliggende spiseforstyrrelse. 

Tilbudene som er beskrevet under varige livsstilsendringer kan også passe. Disse kan du lese mer lenger opp på siden.  

 

For deg som ønsker å begynne å trene og/eller bli mer fysisk aktiv i hverdagen

Temasamlinger om fysisk aktivitet: Gir deg inspirasjonen, kunnskapen og verktøyene du trenger for å komme i gang på en god måte.

Frisklivstrening: Utendørs trening ved Badedammen hver onsdag klokken 10:00, unntatt heligdager og ferier. Treningen er åpen for alle som bor i Stavanger kommune og passer for deg som har lyst til å trene sammen med andre. Målet med treningen er å skape gode aktivitetsopplevelser gjennom bevegelsesglede og samhold. For å ha nytte av treningen bør du kunne gå uten bevegelseshjelpemidler.

Intro til løping: For deg som vil begynne med løping. Oppbygning med mål om å løpe 5 km etter 12 uker. Inkluderer teknikktrening, styrke og bevegelighet.

Intro til styrketrening: Opplæring i grunnleggende basisøvelser som du kan gjøre hvor som helst med lite utstyr.

Turgruppe: Frisklivsgjengen Stavanger går tur hver fredag klokken 10:00 med oppmøte på Helsehuset. 

Tilbudene som er beskrevet under varige livsstilsendringer kan også passe. Disse kan du lese mer om lenger opp på siden.

 

For deg som ønsker å sove bedre

Søvnkurs: Gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å legge til rette for bedre søvn uten sovemedisin. Erfaringsdeling, føring av søvndagbok og strukturert jobbing med endring av vaner og/eller kognitive metoder mellom samlingene er en viktig del av kurset.

 

For deg som ønsker å slutte med røyk og/eller snus

Tobakksfri: Kurs som gir deg kunnskapen, verktøyene, inspirasjonen og støtten du trenger både i forberedelsene med å slutte, og til å klare å opprettholde en tobakksfri hverdag.

 

For deg som ønsker å endre alkoholvaner

Litt for mye - litt for ofte: Et lavterskel individuelt samtaletilbud for deg som er bekymret for eget eller andres alkoholbruk. Samtalene handler om bevisstgjøring av alkoholvaner og motivasjon for endring. Du har regien i samtalene og snakker om det som er viktig for deg. Veileder presenterer ikke fasitsvar og er ikke moraliserende. 

 • Du kan enten komme innom Helsehuset Stavanger for en prat, eller ringe vår alkoholveileder Marit Lohne på 975 43 226 (hverdager 09:00-15:00).
 • Tilbudet er gratis.
 • Du trenger ikke henvisning.
 • Du kan henvende deg anonymt. 

 

For deg som har overvekt og ønsker å ta grep for bedre helse

Temasamlinger om overvekt og helse: Samlingene tar opp følelser knyttet til det å leve med overvekt, kunnskap og inspirasjon til hvordan du kan endre livsstil for bedre helse.    

Tilbudene som er beskrevet under varige livsstilsendringer, kosthold og fysisk aktivitet kan også passe. Disse kan du lese mer om lenger opp på siden.

 

For deg som ønsker å oppleve mer hverdagsglede

Tankevirus: Kurs som gir deg verktøy for å håndtere utfordringene du møter i hverdagen på nye måter som kan bidra til mer hverdagsglede.

Hverdagsglede: Kurs for deg som vil gjøre noe aktivt for å oppleve mer hverdagsglede.

 

For deg som ønsker tips til hvordan du kan mestre ulike helseutfordringer

"Vite mer om": Åpne temaforedrag som ikke krever påmelding på forhånd. Du kan finne tidspunkt og info om de ulike samlingene ved å se i facebookfeeden lenger nede på siden eller ved å trykke her. Temaene som rullerer er:

 • veier til bedre søvn.
 • hvordan du senker blodtrykket. 
 • hvordan du reduserer risikoen for å få diabetes type 2.
 • hvordan du mestrer nye muskel- og skjelettplager.
 • kostholdstiltak ved irritabel tarm-syndrom.
 • veier til avspenning.
 • hvordan du mestrer hverdagsstress. 
 • veier til god psykisk helse.
 • hvordan du mestrer panikkanfall.
 • hvordan du mestrer livskriser.

 

For deg som har behov for tolk for å nyttiggjøre deg av tilbudet

Helsekurs for minoritetskvinner: Et kurs over 9 samlinger som passer for invandrerkvinner som står i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer og har behov for tolk. Temaene vil omhandle fysisk og psykisk helse, fysisk aktivitet og kosthold. Kurset inneholder også prakiske innslag med fysisk aktivitet og matlaging.

Individuelle samtaler: Både menn og kvinner som ønsker å gjennomføre livsstilsendringer har mulighet for å få samtaler med en av våre veildere sammen med tolk.

Treninger: Det er også mulig å delta på treningsgruppene til Frisklivssentralen, men dette vil være uten tolk tilstede.

 • Alle tilbudene for deg som har behov for tolk er gratis.
 • Oppstartsamlingen foregår på norsk. Dersom du tror du kommer til å ha vansker med å forstå hva som blir sagt er det bedre om du fyller ut og sender inn henvendelsesskjemaet på forhånd. Da kan vi bestille tolketjeneste til tilbudene du deltar på for å sikre at du får best mulig utbytte av dem.
 • Last ned: Henvendelsesskjema Frisklivssentralen.

 

For deg som har et barn med overvekt i alderen 6-12 år

Livsstilskolen: Et tilbud til familier som har barn i alderen 6-12 år med overvekt. Her får dere som foreldre praktiske råd om hvordan dere kan hjelpe barnet deres til varig livsstilsendring. Kurset gir inspirasjon til gode vaner for kosthold og fysisk aktivitet. Barnet får prøve seg i en rekke ulike aktiviteter, og dere får mulighet til å utveksle erfaringer med andre familier i samme situasjon.

 • Livsstilskolen er et gratis tilbud.
 • Nytt kurs starter hver høst. 
 • Dere kan melde dere på ved at barnets helsesykepleier eller fastlege sender henvendelse til Frisklivssentralen.
 • Last ned: Henvendelsesskjema Livsstilskolen.

 

Hva må jeg gjøre for å benytte Frisklivssentralen sine tilbud?

Hvis du ønsker oppfølging hos Frisklivssentralen, eller er nysgjerrig på hva tilbudene innebærer, er du velkommen til å delta på vår ukentlige oppstartsamling for nye deltakere. På oppstartsamlingen vil du få mer informasjon om de ulike tilbudene og hvilken oppfølging du kan forvente deg videre. Oppstartsamlingen er en viktig start for å sikre at oppfølgingen blir mest mulig tilpasset dine behov. 

Oppstartsamlingen arrangeres hver tirsdag klokken 09:30-10:15, unntatt ferier og helligdager.

Du kan sjekke når neste oppstartsamling er i facebookfeeden lenger nede på siden. 

I tillegg til å delta på oppstartsamlingen må du også fylle ut vårt henvendelsesskjema. Dette kan du gjøre mens du er på samlingen, eller du kan sende det til oss per post i forkant, så tar vi kontakt med deg. 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 51 50 81 00 eller e-post: friskliv@stavanger.kommune.no dersom du lurer på når neste samling er, eller du har andre spørsmål om Frisklivssentralen sine tilbud. 

Frisklivssentralen jobber tett sammen med Psykologtjenesten for voksne, som har flere tilbud som kan passe for deg med lette til moderate psykiske helseplager. Trykk her for å lese mer om tilbudene og hvordan du henvender deg. 

Frisklivssentralen er delaktige i Helsehuset sine månedlige åpne publikumsforedrag. Se facebookfeeden lenger nede på siden for å lese mer om de kommende publikumsforedragene og andre arrangementer i regi av Helsehuset. Hvis du ønsker å lese mer om alt det Helsehuset Stavanger jobber med, og hvilke andre tjenester vi tilbyr så kan du trykke her.     

 

Hvor finner jeg Frisklivssentralen?

Frisklivssentralen er en del av Helsehuset Stavanger og holder til i Badehusgata 37.

Vi oppmuntrer alle besøkende til å bruke kollektivtransport eller gå/sykle når de skal besøke oss. Det er ca. 10 minutter å gå fra Fiskepiren i Stavanger sentrum.  Bussene 1 og 4 stopper ca. 5 min. gange fra oss. 

Det er stasjon for bysykler like utenfor inngangsdøren vår. Vi har også vanlig sykkelparkering ved siden av. 

For dem som ønsker/trenger å bruke bil finnes det betalings-parkeringsplasser like ved bygget vårt. Husk å sjekke at du står på en lovlig parkering, da de fleste av plassene på den største parkeringsplassen like ved er reservert ulike bedrifter i området.

 

Følg Frisklivssentralen på Facebook

Vi oppdaterer Helsehuset Stavanger sin facebookside fortløpende med informasjon ulike aktiviteter vi arrangerer. Du kan også melde deg inn i facebookgruppen "Frisklivssentralen Stavangers innbyggergruppe" for å få informasjon som er tilpasset tilbudene i Frisklivssentralen. 

Frisklivssentralen

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
friskliv@stavanger.kommune.no
Besøksadresse:

Helsehuset Stavanger Badehusgata 37 4014 Stavanger

Postadresse:

Helsehuset Stavanger PB 8001 4068 Stavanger