Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsefremmende aktiviteter
  4. Pårørendekoordinator

Pårørendekoordinator

Kort fortalt

  • Stavanger kommune har en koordinator som jobber med å styrke pårørendesamarbeidet.
  • Du kan komme med dine egne forslag til forbedringer. 
  • Du kan få en veiledende samtale om hvilke tilbud som finnes for deg som er pårørende.

Samarbeid og ideer

Pårørendekoordinatoren samarbeider med Pårørendesenteret i Stavanger. I fellesskap har de opprettet en idébank for pårørendearbeid i Stavanger kommune med ønske om å

  • utvikle innkomne forslag og ideer til konkrete prosjekter
  • arbeide med utfordringer eller problemer pårørende opplever
  • utvikle pårørendearbeidet i kommunens virksomheter

Stillingen er et prosjekt med tilskudd fra Helsedirektoratet under tilskuddsordningen Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver.

Har du en idé til pårørendekoordinatoren?

Har du tanker om det å være pårørende i møte med Stavanger Kommune?  Alle som har en god idé, forslag til forbedring av pårørendearbeidet, en god eller mindre god erfaring som kan arbeides videre med, kan sende sitt bidrag til

innovasjon.parorende@stavanger.kommune.no

 
Er du pårørende og ønsker veiledning?

Ta kontakt på Helsehusets felles skjema som du finner her.  Skjemaet må sendes i posten da det inneholder personsensitiv informasjon. 

Ressurser for ansatte i helse- og omsorgstjenester

Pårørendeprogrammet

Pårørendeprogrammet er et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak.

Programmet øker kunnskap og trygghet i møte med pårørende.
Det er utarbeidet av Pårørendesenteret og kan brukes individuelt eller i personalgrupper.

Helsedirektoratets veileder om pårørende 

Denne veilederen kom i 2017 og forteller om anbefalt praksis i møte med pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Spørsmålskort «For fagfolk - om pårørende»

Kortene inneholder åpne spørsmål. Spørsmålene fungerer som igangsettere til gode samtaler omhvordan vi møter pårørende, som fagpersoner og som medmennesker.  Boksen inneholder 171 åpne spørsmål, fordelt på 9 kategorier.

Boksen kan du lese mer om her.  Den er utviklet av Pårørendesenteret, basert på innholdet i Pårørendeveilederen (2017).

Kontaktinformasjon

Tove Øie

pårørendekoordinator

Mobil:
918 78 561
Telefon:
51 50 86 87
E-post:
tove.oie@stavanger.kommune.no

Besøksadresse:

Helsehuset Stavanger Badehusgata 37 4014 Stavanger

Postadresse:

Helsehuset Stavanger PB 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no