Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsefremmende aktiviteter
 4. Psykologtjenesten for voksne

Psykologtjenesten for voksne

Kort fortalt

 • Psykologtjenesten for voksne tilbyr kurs for innbyggere mellom 20 og 65 år.
 • Kursene er rettet mot deg som strever med lette til moderate psykiske helseplager.  Dette kan være angst, depresjon, stress og livsutfordringer.
 • Alle kurs foregår på dagtid og har en egenandel på 500 kroner.
 • Du trenger ikke henvisning fra fastlege, og kan henvende deg direkte til oss med bruk av henvendelsesskjema.
 • Vi er en del av Helsehuset Stavanger.

Målet vårt er å tilby tidlig hjelp for å unngå at vanskene blir større. Hos oss lærer du verktøy og teknikker for å mestre utfordringene dine bedre.

Tilbudet er en gratis tjeneste fra kommunen. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men vi anbefaler samarbeid med fastlege underveis.

Hvis du har alvorlige psykiske vansker og trenger mer langvarige eller koordinerte tjenester, så er vi ikke det riktige tilbudet for deg. Men vi kan i slike tilfeller hjelpe deg med informasjon om andre tjenester som kan være nyttige for deg.

Hvis du strever med psykiske helseplager og lurer på hvor du kan få hjelp, så kan du også kontakte oss for tips og råd om andre tjenester som kan passe.  

For å benytte deg av våre tilbud må du være mellom 20 og 65 år og bosatt i Stavanger kommune.

Hva tilbyr vi?

Vi holder kurs i angstmestring, depresjonsmestring, livsmestring og stressmestring. Dette er kurs rettet mot deg som har milde til moderate vansker.  Du kan lese mer om kursene under.  

Er hovedproblemet ditt knyttet til søvn, holder Frisklivsentralen eget søvnkurs.

Vi holder også åpne publikumsforedrag sammen med resten av Helsehuset Stavanger om aktuelle tema innen helse. Se våre Facebooksider for siste nytt!

Angstmestringskurs

Kurset passer for personer som opplever å streve med angst og som ønsker hjelp til å bedre mestre angstplagene sine. Kurset passer for de med lette til moderate angstplager. Plagene kan også ha vart en stund.  Er plagene veldig alvorlige eller du mottar behandling for vanskene et annet sted anbefaler vi ikke å delta på kurset.

Praktisk informasjon

 • Kurset består av ni ukentlige møter à to timer.
 • Det settes opp minimum to kurs i året.
 • Hvert kurs har inntil 12 deltakere og drives av to kursholdere.

Innhold i kurset

 • Kurset er basert på kognitiv terapi og eksponeringstrening.
 • Du vil delta i undervisning, gruppediskusjon og hjemmearbeid.   

Vi vurderer henvendelser fortløpende.  Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.

Stressmestringskurs

Kurset passer for deg som opplever at hverdagen ikke strekker til og at stressnivået bare øker uten at det en gjør ser ut til å hjelpe. Det er rettet mot deg som over tid har opplevd at stress er blitt en belastning. Hvis du strever i stor grad med andre psykiske vansker som krever annen oppfølging så er kurset mindre aktuelt for deg.

Praktisk informasjon

 • Kurset består av fire møter à to timer. Vi møtes annenhver uke, så kurset går over totalt åtte uker.
 • Oppstart minst fire ganger i året. 
 • Hvert kurs har inntil 12 deltakere og drives av to kursholdere.

Innhold i kurset

 • Lær hva stress er, om positivt og negativt stress og hva det gjør med deg.
 • Lær 12 redskap for bedre stressmestring. 
 • Du vil delta i undervisning, gruppediskusjon og hjemmearbeid. 

Vi vurderer henvendelser fortløpende. Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker. 

Livsmestringskurs

Kurset passer for personer som strever med å tilpasse seg når livet har endret seg, f.eks. ved tap av jobb, sykdom, skilsmisse og andre endringer. Dette kan vise seg ved nedstemthet, engstelighet, søvnvansker, kroppslige plager.

Praktisk informasjon

 • Kurset består av fem ukentlige møter à to timer.
 • Det settes opp minimum fire kurs i året.
 • Hvert kurs har inntil 12 deltakere og drives av to kursholdere.

Innhold i kurset

 • Du vil delta i undervisning, gruppediskusjon og hjemmearbeid.
 • Psykoedukasjon om vanlige reaksjoner på belastning og krise.
 • Kognitive verktøy for å redusere ubehagelige tanker og følelser.
 • Andre verktøy for å mestre en utfordrende hverdag.

Vi vurderer henvendelser fortløpende. Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker. 

Kurs i depresjonsmestring (KiD)

Kurset retter seg mot deg som har mild eller moderat depresjon. Er du motivert til å lære seg å håndtere tunge perioder av livet på en annen måte? Da er dette kurset for deg.

Praktisk informasjon

 • Kurset består av 10 ukentlige møter à 2.5 timer.
 • Det er plass til inntil 14 deltakere. Kurset ledes av psykisk helsearbeidere.
 • Egenandel på 500 kr som dekker utgifter til kursmateriell.
 • Det holdes to kurs i året.

Innhold i kurset

 • Psykoedukasjon om depresjon -hva er det og hva gjør det med oss?
 • Kognitive teknikker for å mestre depresjonsplager.
 • Hjemmearbeid er en viktig del av kurset.

Depresjonsmestring KID-LØFT: oppfriskningssamling

To ganger i året arrangerer vi en samling for alle som har gått på KID-kurs.  Dere får en oppfrisker av ABDC-modellen og andre verktøy som kan hjelpe til med mestring av depresjon.  Det blir også anledning til å stille spørsmål rundt konkrete problemstillinger knyttet til mestring av depresjon.

Praktisk info

 • Samlingene er gratis og ingen påmelding trengs.
 • Ledes av kursholdere fra KID-kursene.
 • Samlingen er for alle som bor i Stavanger kommune som tidligere har gått på KID kurs hos oss eller annet sted.
 • Samlingen holdes to ganger i året: En gang  om høsten og en gang om våren.

Hvordan melder jeg meg på kurs?

Ønsker du å delta på kurs, fyll inn henvendelsesskjemaet vårt og send det til vår postadresse som står på skjemaet.  Du kan også levere det i resepsjonen i åpningstiden vår.  Vi besvarer alle søknader.

Klikk for å laste ned henvendelsesskjema

Til KiD-kurs kan du også komme etter henvising fra lege/behandler.  Henvisningen sendes til oss på adressen under.

Vi vurderer henvendelser fortløpende. Alle aktuelle søkere inviteres til en forsamtale. Dette hjelper både deg og oss å finne ut om kurset passer for deg. Dersom kurset ikke er rett tilbud for deg kan vi sammen se på alternative tjenester.

Har du spørsmål om noen av våre kurs, ring oss gjerne på 51508100. 

Dersom vanskene dine er akutte anbefaler vi deg å ta kontakt med Stavanger legevakt på telefon 116117 eller 51 51 02 02. Vi tilbyr dessverre ingen akutthjelp.

Følg Helsehuset på Facebook

Kontakt oss

Vi oppmuntrer alle besøkende til å bruke kollektivtransport eller gå / sykle når de skal besøke oss. Det er ca. 10 minutter å gå fra Fiskepiren i Stavanger sentrum. Bussene 1 og 4 stopper ca. 5 min. gange fra oss. Det er stasjon for bysykler like utenfor inngangsdøren vår. Vi har også vanlig sykkelparkering ved siden av. For dem som ønsker / trenger å bruke bil finnes det betalings-parkeringsplasser like ved bygget vårt.

Besøksadresse:

Helsehuset Stavanger Badehusgata 37 4014 Stavanger

Postadresse:

Helsehuset Stavanger PB 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no