Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsehuset Stavanger
Helsehuset samtale

Hos oss skal innbyggere treffe et tverrfaglig team som snakker med hverandre, og som har god kjennskap til hverandres tjenesteområder. Faggruppene består av:

 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Idrettspedagog
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Konsulent med brukererfaring
 • Lege
 • Logoped
 • Psykolog
 • Sosionom
 • Sykepleier
 • Sosialantropolog
Publikum som sitter og ser på et publikumsforedrag på Sølvberget, Stavanger
Helsehuset Stavanger

Publikumsforedrag og "Vite mer om"

 • En gang i måneden inviterer vi til publikumsforedrag om god helse. Ulike tema er presentert enkelt og relevant, bygget på forskningsbasert kunnskap. 
 • Foredragene skal bidra til å øke befolkningens kunnskap omkring helse, og støtte dem til å mobilisere egne ressurser til å gjøre gode helsevalg.
 • Vi arrangerer også ukentlige "Vite mer om"-samlinger for deg som ønsker tips til hvordan du kan mestre ulike helseuftfordringer. Les mer om samlingene her.
 • Få oversikten over kommende publikumsforedrag og "vite mer om"-samlinger på vår Facebook-side

Pågående prosjekt på Helsehuset

En del av Helsehusets arbeid med å skape fremtidens helsetjenester består av prosjektarbeid.  Vi har til enhver tid pågående prosjekter innen forskjellige fagfelt.

IKART

IKART er et interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam som følger opp brukere klinisk. Teamet jobber sammen med fagpersoner i alle de 18 kommunene i Sør-Rogaland. IKART skal ikke overta eller erstatte rehabiliteringstilbudet kommunene har, men skal være et supplement.

Teamet er tverrfaglig sammensatt av lege, psykolog, sykepleier, logoped, fysioterapeut og ergoterapeut. Målet er å gi et bedre tilbud til brukere mellom 18 og 67 år med komplekse problemstillinger og omfattende funksjonsfall.

Hvordan komme seg til Helsehuset Stavanger

Vi oppmuntrer alle besøkende til å bruke kollektivtransport eller gå / sykle når de skal besøke oss.  Det er ca. 10 minutter å gå fra Fiskepiren i Stavanger sentrum.  Bussene 1 og 4 stopper ca. 5 min. gange fra oss. 

Det er stasjon for bysykler like utenfor inngangsdøren vår. Vi har også vanlig sykkelparkering ved siden av. 

For dem som likevel ønsker / trenger å bruke bil finnes det betalings-parkeringsplasser i Badehusgata 25 og i området generelt.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Helsehuset Stavanger Badehusgata 37 4014 Stavanger

Postadresse:

Helsehuset Stavanger PB 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no