Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsehuset Stavanger
 4. Helsefremmende kurs hos Helsehuset Stavanger

Helsefremmende kurs hos Helsehuset Stavanger

Kort fortalt

Vi holder jevnlig helsefremmende kurs for deg som bor i Stavanger kommune.

Kursene berører både fysisk og psykisk helse. Vi har hatt mange fornøyde deltakere. Kanskje blir du den neste?

Ingen kurs koster mer enn 500 kroner, og du kan søke om støtte til å dekke kostnadene ved behov.

Vi vurderer henvendelser fortløpende, og alle får svar.

Å gå på kurs kan være nyttig om du tenker på å gjøre endringer i livet ditt.  Du får møte andre som er i liknende situasjoner og har mulighet til å lære fra flere.  Sosialt fellesskap kan også virke motiverende i endringsprosessen. 

Våre kurs gir informasjon basert på offentlige retningslinjer og bruker metoder som er forskningsbaserte.  Vårt mål er å støtte deg til en bedre hverdag.

Kursene på Helsehuset drives av Frisklivssentralen og Psykologtjenesten for Voksne.  For å lese mer om hva vi gjør, besøk våre nettsider, eller følg med på Facebook.

Aktiv i hverdagen

Kurset passer for deg som ønsker inspirasjon og gode strategier for for å komme i gang med fysisk aktivitet i hverdagen. Målet med kurset er bidra til at du finner ut hvordan du kan bli mer fysisk aktiv i din hverdag og hvordan du kan gå frem for å lykkes over tid.  

Kursets innhold og struktur:

 • Kurset foregår på dagtid og går over fire ukentlige samlinger.
 • Samlingene tar for seg bevisstgjøring omkring eget utgangspunkt, hvordan du kan skape og opprettholde motivasjonen underveis, hvordan du kan finne de gode strategiene som fungerer for deg og hvordan du får det til i praksis. 
 • Samlingene basers på undervisning og erfaringsutveksling. Det legges også opp til at du mellom samlingene gjør deg erfaringer med å være fysisk aktiv på ulike måter, samt jobber aktivt med å legge en plan for hvordan du skal være aktiv i fortsettelsen.
 • Kurset har en egenandel på 500kr. 

Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.

Angstmestringskurs

Kurset passer for deg som opplever å streve med angst og som ønsker hjelp til å bedre mestre angstplagene sine. Kurset er rettet mot deg med lette til moderate angstplager. Plagene kan være nyoppståtte eller ha vart en stund.

Du må være mellom 20 og 65 år for å delta.  Er plagene veldig alvorlige eller du mottar behandling for vanskene et annet sted anbefaler vi ikke å delta på kurset.

Innhold i kurset

 • Kurset er basert på kognitiv terapi og eksponeringstrening.
 • Du vil delta i undervisning, gruppediskusjon og hjemmearbeid.

Kursets struktur

 • Kurset består av ni ukentlige møter à to timer.
 • Det settes opp minimum to kurs i året.
 • Hvert kurs har inntil 12 deltakere og drives av to kursholdere.

Kurset drives av psykologtjenesten for voksne på Helsehuset.

Vi vurderer henvendelser fortløpende. Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.

Bra mat for bedre helse - kostholdskurs

Bra mat for bedre helse er et inspirasjonskurs for å få til varig forbedring av kostholdet. Mottoet er "små skritt, store forbedringer". Det er basert på nasjonale kostråd, og åpent for alle innbyggere over 18 år.

Kursets mål:

 • Å øke bevisstheten din om matvaner og matvarevalg
 • Øke motivasjonen din til å endre vaner
 • Gi praktiske råd til hverdagen
 • Øke forståelsen av hva mat inneholder
 • Gi rom for å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon
 • Kurset inneholder også praktisk matlaging.

Kursets struktur:

 • Kurset går over 5 ukentlige samlinger som hver varer i 2 timer.
 • Kurset tilbys både på formiddag eller ettermiddag.
 • Nye kurs starter regelmessig.
 • Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materiale du bruker i undervisningen.

Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.

Depresjonsmestring (KiD-kurs)

Kurset retter seg mot deg som har mild eller moderat depresjon. Er du motivert til å lære seg å håndtere tunge perioder av livet på en annen måte? Da er dette kurset for deg.

Kursets struktur

 • Kurset består av 10 ukentlige møter à 2.5 timer.
 • Det er plass til inntil 14 deltakere. Kurset ledes av psykisk helsearbeidere.
 • Egenandel på 500 kroner som dekker utgifter til kursmateriell.
 • Det holdes to kurs i året.

Innhold i kurset

 • Psykoedukasjon om depresjon - hva er det og hva gjør det med oss?
 • Kognitive teknikker for å mestre depresjonsplager.
 • Hjemmearbeid er en viktig del av kurset.

Vi vurderer henvendelser fortløpende. Ønsker du å delta? Du trenger ingen henvisning.  Klikk her for info om hvordan du søker. Du kan også henvises til KiD av din fastlege om du ønsker det.

Depresjonsmestring KID-LØFT: oppfriskningssamling

To ganger i året arrangerer vi en samling for alle som har gått på KID-kurs.  Dere får en oppfrisker av ABDC-modellen og andre verktøy som kan hjelpe til med mestring av depresjon.  Det blir også anledning til å stille spørsmål rundt konkrete problemstillinger knyttet til mestring av depresjon.

Praktisk info

 • Samlingene er gratis og ingen påmelding trengs.
 • Ledes av kursholdere fra KID-kursene.
 • Samlingen er for alle som bor i Stavanger kommune som tidligere har gått på KID kurs hos oss eller annet sted.
 • Samlingen holdes to ganger i året: En gang  om høsten og en gang om våren.

Helsekurs for minoritetskvinner

Kurset er for deg som er innvandrerkvinne og som står i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer.  Nye kurs starter hver vår og høst, og er gratis.

Kursets innhold og struktur:

 • Kurset foregår på dagtid og går over ni ukentlige samlinger.
 • Hver samling tar opp tema innen fysisk og psykisk helse, fysisk aktivitet og kosthold.
 • Samlingene består i tillegg av fysisk aktivitet i gruppe og matlaging.
 • Kurset holdes på norsk, men det er mulig å delta ved hjelp av tolk på samlingene.

Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.  Det er OK å få hjelp av noen andre til å fylle inn skjemaet.

Livsmestringskurs

Kurset passer for personer som strever med å tilpasse seg når livet har endret seg for eksempel ved tap av jobb, sykdom, skilsmisse og andre endringer. Dette kan vise seg ved nedstemthet, engstelighet, søvnvansker, kroppslige plager.

Du må være mellom 20 og 65 år for å delta. 

Kursets struktur

 • Kurset består av fem ukentlige møter à to timer.
 • Det settes opp minimum fire kurs i året.
 • Hvert kurs har inntil 12 deltakere og drives av to kursholdere.

Innhold i kurset

 • Du vil delta i undervisning, gruppediskusjon og hjemmearbeid.
 • Psykoedukasjon om vanlige reaksjoner på belastning og krise.
 • Kognitive verktøy for å redusere ubehagelige tanker og følelser.
 • Andre verktøy for å mestre en utfordrende hverdag.

Kurset drives av psykologtjenesten for voksne på Helsehuset.

Vi vurderer henvendelser fortløpende. Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.

Livsstilskurset for overvektige - stor og sterk

Livsstilskurset stor og sterk passer for overvektige voksne som ønsker å legge om til en sunnere og mer aktiv livsstil. Kurset består av gruppesamlinger med undervisning, erfaringsutveksling og felles trening.

Du får møte et team med klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeuter, psykologer, idrettspedagog og erfaringskonsulent.

Kurset går over 14 samlinger og starter opp vår og høst hvert år.

Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materiale du bruker i undervisningen.

Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.

Livsstilskolen for barn

Livsstilskolen er et tilbud til familier med barn i alderen 6–12 år som strever med overvekt.  Hele familien deltar sammen, og kurset er gratis.

Livsstilsskolen gir praktiske råd om hvordan dere som foreldre på best mulig måte kan hjelpe barnet deres til en varig livsstilsendring.

Vi ønsker å inspirere til gode vaner for kosthold og fysisk aktivitet. Dere får også mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer med andre familier i samme situasjon.

Nytt kurs starter hver høst.

Dere kan melde dere på ved at barnets helsesøster eller fastlege sender henvisning til  Frisklivssentralen Stavanger på Helsehuset.

Snus- og røykesluttkurset - Tobakksfri

Tobakksfri er et kurs som passer for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus, og som syns det er utfordrende å klare dette alene.  Det er lettere å slutte med veiledning, og sammen med noen andre!

Kursets innhold og struktur

 • Kurset går over seks samlinger.
 • I de tre første samlingene forbereder du deg på å slutte.
 • I de tre siste jobber du med motivasjonen for å fortsette å være snus- og røykfri.
 • Du får råd og veiledning angående blant annet kosthold i sluttefasen, samt om medikament som kan hjelpe i prosessen.
 • Nye kurs starter opp tre til fire ganger årlig.

Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materiale du bruker i undervisningen.

Kurset ledes av Frisklivssentralen Stavanger på Helsehuset.

Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.

Stressmestringskurs

Kurset passer for deg som opplever at hverdagen ikke strekker til og at stressnivået bare øker uten at det en gjør ser ut til å hjelpe. Det er rettet mot deg som over tid har opplevd at stress er blitt en belastning.

Du må være mellom 20 og 65 år for å delta. Hvis du strever i stor grad med andre psykiske vansker som krever annen oppfølging så er kurset mindre aktuelt for deg.

Kursets struktur

 • Kurset består av fire møter à to timer. Vi møtes annenhver uke for å gi god tid til hjemmearbeid, så kurset går over totalt åtte uker.
 • Oppstart minst fire ganger i året.
 • Hvert kurs har inntil 12 deltakere og drives av to kursholdere.

Innhold i kurset

 • Lær hva stress er, om positivt og negativt stress og hva det gjør med deg.
 • Lær 12 redskap for bedre stressmestring.
 • Du vil delta i undervisning, gruppediskusjon og hjemmearbeid.

Vi vurderer henvendelser fortløpende. Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.

Strukturkurs

Strukturkurset passer for deg som opplever at du har tilstrekkelig kunnskap om sunne levevaner, men som mangler støtte og et målrettet arbeidsredskap for å klare å gjennomføre endringene i praksis.

Underveis i kurset jobbes det praktisk med å innføre rutiner for endring gjennom systematisk planlegging, gjennomføring og evaluering.

Kursets innhold og struktur:

 • Alle deltar på en fellesundervisning og påfølgende individuell målsamtale som forberedelse til gruppesamlinger.
 • Åtte ukentlige samlinger i små grupper
 • Alle deltar på en avsluttende individuell evalueringssamtale.
 • Kurset starter opp vår og høst hvert år. Tidspunktet vil variere, men vi forsøker å legge til rette at det skal være mulig å delta på både formiddag og ettermiddag.

Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materiale du bruker i undervisningen.

Ønsker du å delta? Klikk her for info om hvordan du søker.

Søvnkurset - Sov godt

Søvnkurset Sov godt passer for deg som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.

Kursets innhold og struktur:

 • Kurset går over fire samlinger og gjennomføres hver vår og høst.
 • Kurset består av undervisning, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.
 • Du får best utbytte av kurset om du fullfører hjemmeoppgaver mellom samlingene, deriblant føring av søvndagbok.

Kurset har en egenandel på 500 kroner som dekker materialet du bruker i undervisningen.

Hvordan kan jeg melde meg på kurs?

For de fleste av våre kurs kan du fylle inn et av våre henvendelsesskjema og sende det i posten til oss. 
Adressen står på skjemaet. 

Du kan også levere skjema i resepsjonen i åpningstiden vår. Vi vurderer henvendelser fortløpende og svarer alle.

Klikk her for å laste ned skjema: Henvendelsesskjema .

Til livsstilsskolen for barn trenger dere henvisning fra barnets fastlege eller helsesøster. Det er også mulig å komme til KiD-kurs etter henvising fra lege/behandler. Henvisningen sendes til oss på adressen under.

Dersom vanskene dine er akutte anbefaler vi deg å ta kontakt med Stavanger legevakt på telefon 116117 eller 51 51 02 02. Vi tilbyr dessverre ingen akutthjelp.

Har du spørsmål om det vi har å tilby eller lurer på om våre tilbud passer for deg, ring oss gjerne på tlf. 51508100.  Se også våre Facebooksider for å få med deg det som skjer på Helsehuset.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Helsehuset Stavanger Badehusgata 37 4014 Stavanger

Postadresse:

Helsehuset Stavanger PB 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no

«Jeg søkte ikke hjelp tidligere, for jeg trodde ikke det ville nytte uansett. Nå vet jeg at endring er mulig. Jeg anbefaler alle å ta den telefonen.»