Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsehuset
  4. Vite mer om

Vite mer om

Kort fortalt

  • Tirsdager klokken 15-16 arrangerer helsehuset gratis Vite mer om-foredrag.
  • Foredragene passer for deg som ønsker råd om hva du kan gjøre for å mestre ulike helseutfordringer.
  • Vi har 10 foredrag med ulike tema innen fysisk og psykisk helse. Les mer om foredragene og tidspunktene lenger ned på siden.  

Hva er "Vite mer om"-foredrag?

"Vite mer om" er foredrag om ulike tema innen fysisk og psykisk helse. På foredragene får du råd om hvordan du kan mestre ulike fysiske og psykiske helseutfordringer.

  • Hvor: Helsehuset Stavanger.
  • Når: Tirsdager klokken 15:00-16:00. 

 

Tidspunkter for "Vite mer om"-foredrag høsten 2020

Planen oppdateres med eksakte tidspunkter i august.  

Hvordan du reduserer risikoen for diabetes type 2    
Veier til god psykisk helse    
Hvordan du senker blodtrykket    
Veier til bedre søvn    
Hvordan du mestrer hverdagsstress    
Hvordan du mestrer nye muskel- og skjelettplager    
Hvordan du mestrer panikkanfall    
Veier til avspenning    
Kostholdstiltak ved irritabel tarm-syndrom    
Hvordan du mestrer livskriser    

 

Beskrivelse av de ulike temaene

Hvordan du reduserer risikoen for diabetes type 2

Har du fått påvist økt risiko for å utvikle diabetes type 2? På dette foredraget får du vite mer om hvilke grep du kan gjøre for å senke denne risikoen, med særlig vekt på kosthold og fysisk aktivitet.

Veier til god psykisk helse

Synes du det er utfordrende å ta vare på den psykiske helsen din? På dette foredraget får du gode råd og verktøy til hvordan du kan pleie og styrke den psykiske helsen hver eneste dag.

Hvordan du senker blodtrykket

Har du fått påvist høyt blodtrykk? På dette foredraget får du vite mer om hvilke grep du kan gjøre for å senke blodtrykket, og tips til konkrete måter å gjennomføre grepene på i hverdagen.

Veier til bedre søvn

Strever du med søvnen? På dette foredraget får du vite mer om hva som opprettholder og forsterker søvnvansker, og hva du kan gjøre for å legge til rette for bedre søvn.

Hvordan du mestrer hverdagsstress

Har du kjent på at stresset kan ta overhånd? På dette foredraget får du verktøy du kan bruke for å bli kjent med hvordan stress påvirker deg, og grep du kan ta for å mestre hverdagstress.

Hvordan du mestrer nye muskel- og skjelettplager

Har du nylig blitt plaget av smerte i muskel- eller ledd? På dette foredraget får du vite mer om hva du kan gjøre for å dempe plagene, og hvordan du unngår at de blir varige eller kommer tilbake.

Hvordan du mestrer panikkanfall

Har du opplevd å ha panikkanfall? På dette foredraget får du vite mer om hva et panikkanfall er, teknikker du kan bruke for å unngå å bli redd for nye panikkanfall, samt hvordan du kan møte et nytt panikkanfall på best mulig måte.

Veier til avspenning

Har hverdagens kjas og mas satt seg i kroppen? Er det vanskelig å gire ned? På dette foredraget får du en innføring i ulike avspenningsteknikker som kan bidra til å roe ned kropp og hode.

Kostholdstiltak ved irritabel tarm-syndrom

Har du fått påvist irritabel tarm-syndrom? På dette foredraget får du vite mer om hvordan kostholdet påvirker mage- tarmsystemet og hvilke kostholdstiltak du kan prøve ut for å dempe plagene.

Hvordan du mestrer livskriser

Har du opplevd en livskrise som gjør at det er vanskelig å være deg? På dette foredraget får du gode verktøy for hvordan du kan ta vare på deg selv i slike kriser, og hvordan du kan finne veien tilbake til den gode hverdagen.

 

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Helsehuset Stavanger Badehusgata 37 4014 Stavanger

Postadresse:

Helsehuset Stavanger PB 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no

«Jeg søkte ikke hjelp tidligere, for jeg trodde ikke det ville nytte uansett. Nå vet jeg at endring er mulig. Jeg anbefaler alle å ta den telefonen.»