Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsehuset
  4. Vite mer om

Vite mer om

Kort fortalt

  • Tirsdager klokken 15:00-16:00 har vi gratis foredrag som passer for deg som ønsker tips til hva du kan gjøre for å mestre ulike fysiske og psykiske helseutfordringer.

  • Vi har kalt konseptet "Vite mer om", og vi har 10 ulike temaer innen fysisk og psykisk helse som rullerer hver uke.

  • Foredragene er åpne for alle som bor i Stavanger kommune, men krever påmelding i forkant på grunn av begrensede plasser. Du kan melde deg på ved å sende e-post til helsehuset@stavanger.kommune.no eller ved direkte meldig via vår facebookside Helsehuset Stavanger. 

Hva er "Vite mer om"-foredrag?

"Vite mer om" er foredrag om ulike tema innen fysisk og psykisk helse. På foredragene får du råd om hvordan du kan mestre ulike fysiske og psykiske helseutfordringer.

  • Hvor: Helsehuset Stavanger.
  • Når: Tirsdager klokken 15:00-16:00. 
  • Påmelding: E-post til helsehuset@stavanger.kommune.no eller direktemelding via vår facebookside Helsehuset Stavanger. 

 

Tidspunkter for "Vite mer om"-foredrag høsten 2020

Veier til bedre søvn 01.sep 10.nov
Hvordan du mestrer muskel-og skjelettplager 08.sep 17.nov
Veier til god psykisk helse 15.sep 24.nov
Hvordan du mestrer hverdagsstress 22.sep 01.des
Veier til avspenning 29.sep 08.des
Hvordan du senker blodtrykket 06.okt 15.des
Kostholdstiltak ved irritabel tarm-syndrom 13.okt 05.jan
Hvordan du reduserer risiokoen for diabetes type 2 20.okt 12.jan
Hvordan du mestrer livskriser 27.okt 19.jan
Hvordan du mestrer panikkanfall 03.nov 26.jan

 

Beskrivelse av de ulike temaene

Hvordan du reduserer risikoen for diabetes type 2

Har du fått påvist økt risiko for å utvikle diabetes type 2? På dette foredraget får du vite mer om hvilke grep du kan gjøre for å senke denne risikoen, med særlig vekt på kosthold og fysisk aktivitet.

Veier til god psykisk helse

Synes du det er utfordrende å ta vare på den psykiske helsen din? På dette foredraget får du gode råd og verktøy til hvordan du kan pleie og styrke den psykiske helsen hver eneste dag.

Hvordan du senker blodtrykket

Har du fått påvist høyt blodtrykk? På dette foredraget får du vite mer om hvilke grep du kan gjøre for å senke blodtrykket, og tips til konkrete måter å gjennomføre grepene på i hverdagen.

Veier til bedre søvn

Strever du med søvnen? På dette foredraget får du vite mer om hva som opprettholder og forsterker søvnvansker, og hva du kan gjøre for å legge til rette for bedre søvn.

Hvordan du mestrer hverdagsstress

Har du kjent på at stresset kan ta overhånd? På dette foredraget får du verktøy du kan bruke for å bli kjent med hvordan stress påvirker deg, og grep du kan ta for å mestre hverdagstress.

Hvordan du mestrer nye muskel- og skjelettplager

Har du nylig blitt plaget av smerte i muskel- eller ledd? På dette foredraget får du vite mer om hva du kan gjøre for å dempe plagene, og hvordan du unngår at de blir varige eller kommer tilbake.

Hvordan du mestrer panikkanfall

Har du opplevd å ha panikkanfall? På dette foredraget får du vite mer om hva et panikkanfall er, teknikker du kan bruke for å unngå å bli redd for nye panikkanfall, samt hvordan du kan møte et nytt panikkanfall på best mulig måte.

Veier til avspenning

Har hverdagens kjas og mas satt seg i kroppen? Er det vanskelig å gire ned? På dette foredraget får du en innføring i ulike avspenningsteknikker som kan bidra til å roe ned kropp og hode.

Kostholdstiltak ved irritabel tarm-syndrom

Har du fått påvist irritabel tarm-syndrom? På dette foredraget får du vite mer om hvordan kostholdet påvirker mage- tarmsystemet og hvilke kostholdstiltak du kan prøve ut for å dempe plagene.

Hvordan du mestrer livskriser

Har du opplevd en livskrise som gjør at det er vanskelig å være deg? På dette foredraget får du gode verktøy for hvordan du kan ta vare på deg selv i slike kriser, og hvordan du kan finne veien tilbake til den gode hverdagen.

 

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Helsehuset Stavanger Badehusgata 37 4014 Stavanger

Postadresse:

Helsehuset Stavanger PB 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no

«Jeg søkte ikke hjelp tidligere, for jeg trodde ikke det ville nytte uansett. Nå vet jeg at endring er mulig. Jeg anbefaler alle å ta den telefonen.»