1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Avdeling for helsefremming og mestring

Avdeling for helsefremming og mestring

Vi støtter innbyggere til å ta bedre vare på egen helse. Vi tilbyr rask psykisk helsehjelp, frisklivstilbud og forebyggende hjemmebesøk. På grunn av svært mange henvendelser har avdelingen inntaksstopp til og med 15. august.

Oppdatert : 02.06.2022

Om tilbudet

Vi gir helsetilbud til deg som ønsker å ta bedre vare på egen helse.

Tilbudet passer for deg som ønsker å:

  • Endre levevaner for bedre helse
  • Mestre fysiske og psykiske helseplager bedre
  • Forebygge sykdom eller sykdomsutvikling

Vi tilbyr et variert utvalg av kurs for deg som ønsker støtte til å endre levevaner, eller til å få bedre psykisk helse. Vi gir også individuell oppfølging for endring av levevaner.

Ved å klikke på lenkene under kan du lese mer om de ulike områdene vi gir oppfølging for: 

Passer det for meg?

Tilbudet vårt passer ikke nødvendigvis for alle. Dersom du har alvorlige eller svært sammensatte helseutfordringer som krever medisinsk behandling og koordinert oppfølging, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din. Vi tilbyr ikke familieterapi eller parterapi. 

Vi er heller ikke en akuttjeneste. Ved behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med legevakten på telefon 116 117. Les mer på legevakten sin hjemmeside

På grunn av svært mange henvendelser har avdelingen inntaksstopp til og med 15. august.