1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Forebyggende hjemmebesøk
Illustrasjonsbilde: to personer som hilser

Forebyggende hjemmebesøk

Oppdatert : 17.12.2020

Forebyggende hjemmebesøk tilbys alle innbyggere det året de fyller 80 år om de ikke mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen. 

Samtalen skal være motiverende og handle om hvilke ønsker og forventninger du som hjemmeboende har til din hverdag og til framtiden.

Samtalen kan handle om helse, fysisk og sosial aktivitet, ernæring, fallforebygging og boforhold.

Du får også informasjon om kommunens tjenester. Vi forteller deg hvor du kan henvende deg hvis du trenger hjelp fra kommunen senere i livet.

Tilbudet er frivillig og gratis. Samtalen utføres av kvalifisert helsepersonell som har taushetsplikt.

På besøket deler vi ut informasjonsmatriell om hva du kan gjøre for å ta vare på egen helse. Denne informasjonen kan du også laste ned selv ved å trykke på lenkene under:

Har du spørsmål kan du ta kontakt med vårt sentralbord på telefon 51 50 81 00 hverdager 09:00-15:00.