1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Frisklivstilbud

Frisklivstilbud

Stavanger kommune har frisklivstilbud til innbyggere som ønsker støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudene er en del av det samlede tjenestetilbudet på Helsehuset.

Oppdatert : 05.01.2022

En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som støtter og veileder personer som ønsker å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Stavanger kommune har valgt å integrere frisklivstilbudene i et samlet helsetilbud ved avdeling for helsefremming og mestring på Helsehuset. 

Stavanger kommunes frisklivstilbud består av strukturert oppfølging i form av ulike gruppebaserte tilbud og individuell veiledning etter behov. 

Målet med oppfølgingen er å bidra til at du skal lykkes med å gjennomføre og opprettholde endringer i eget liv som er positive for helsen din.

Det kan handle om å komme i gang med fysisk aktivitet eller trening, legge om til et sunnere kosthold, sove bedre, slutte med røyk eller snus, endre alkoholvaner eller mestre helseutfordringer. 

Les mer om helsetilbudet på Helsehuset og hvordan du tar kontakt.