1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Hva skjer?
  4. Angstmestringskurs
Illustrasjonsbilde: sittende på kanten av et stup

Angstmestringskurs

10. januar 2023 - 09.00
Kurset passer for deg som opplever å streve med angst og som ønsker hjelp til å bedre mestre angstplagene.
Publisert : 02.12.2022

Om kurset: Kurset er basert på kognitiv terapi og eksponeringstrening. Du vil delta i undervisning, gruppediskusjon og hjemmearbeid. 

Hvor: Helsehuset Stavanger kommune, Badehusgata 37, 4014 Stavanger.

Praktisk: 7 ukentlige samlinger, tirsdager 09.00-11.30Hvert kurs har inntil 12 deltakere og drives av to kursholdere.

Hvem passer det for: Kurset passer for personer som opplever å streve med angst og som ønsker hjelp til å bedre mestre angstplagene sine. Kurset passer for de med lette til moderate angstplager. Plagene kan også ha vart en stund.  Er plagene veldig alvorlige eller du mottar behandling for vanskene et annet sted anbefaler vi ikke å delta på kurset.

Betaling: Kurset har en egenandel på 500 kroner. Det er mulig å søke om betalingsfritak. 

Påmelding: For å delta på kurset må du først sende inn en henvendelse. Når du har gjort dette vil du etter kort tid få tilbud om en samtale med en av våre fagpersoner hvor dere sammen finner ut hvilke tilbud som kan være aktuelle for deg. Kursene våre kan ha ventetid, og i noen tilfeller vil det kunne være andre oppfølgingstilbud som passer bedre.