1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Hva skjer?
  4. Livsmestringskurs

Kurs i mestring av livsbelastninger

26. januar 2023 - 09.00
Kurset passer for deg som har opplevd at livet har endret seg, og som strever med å tilpasse deg endringene som har skjedd.
Publisert : 02.12.2022

Om kurset: På kurset lærer du mer om vanlige reaksjoner på belastninger og kriser. Du lærer også om kognitive verktøy for å redusere ubehagelige tanker og følelser, samt andre verktøy for å mestre en utfordrende hverdag. Du vil delta i undervisning, gruppediskusjon og hjemmearbeid.

Hvor: Helsehuset, Badehusgata 37. 

Praktisk: Kurset har 5 samlinger med 14 dagers mellomrom og holdes torsdager 09.00-11.30Hvert kurs har inntil 12 deltakere og drives av to kursholdere.

Hvem passer det for: Kurset passer for personer som strever med å tilpasse seg når livet har endret seg, f.eks. ved tap av jobb, sykdom, skilsmisse og andre endringer. Dette kan vise seg ved nedstemthet, engstelighet, søvnvansker, kroppslige plager.

Betaling: Kurset har en egenandel på 500 kroner. Det er mulig å søke om betalingsfritak. 

Påmelding: For å delta på kurset må du først sende inn en henvendelse. Når du har gjort dette vil du etter kort tid få tilbud om en samtale med en av våre fagpersoner hvor dere sammen finner ut hvilke tilbud som kan være aktuelle for deg. Kursene våre kan ha ventetid, og i noen tilfeller vil det kunne være andre oppfølgingstilbud som passer bedre.