1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Hva skjer?
  4. Vite mer om: veier til god psykisk helse

Vite mer om: veier til god psykisk helse

20. april 2021 - 15.00
Synes du det er utfordrende å ta vare på den psykiske helsen din? På dette foredraget får du gode råd og verktøy til hvordan du kan pleie og styrke den psykiske helsen hver eneste dag.
Publisert : 19.02.2021

Foredraget er ett av 10 foredrag hvor vi gir deg råd og verktøy for å mestre ulike fysiske og psykiske helseutfordringer. 

Foredragene livestreames på vår facebookside tirsdager klokken 15:00-16:00.  

Se oversikten over alle Vite mer om-foredragene.