1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam - IKART
Bilde av ansatte i IKART

Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam - IKART

Oppdatert : 25.11.2022

Hvem er vi:

Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam- IKART er et rehabiliteringsteam som bistår kommuner i Sør- Rogaland. Et spesialisert tverrfaglig team som jobber klinisk sammen med bostedskommunens fagpersoner der brukeren bor eller oppholder seg. Teamet består av:

  • Fysioterapeut spesialist i nevrologisk rehabilitering
  • Spesial ergoterapeut med lang erfaring innen kognitiv rehabilitering.
  • Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi
  • Lege spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering(rådgivende)
  • Prosjektleder spesialist i nevrologisk fysioterapi

Hvem er vi for:

Brukere mellom 18 og 70 år med omfattende rehabiliteringsbehov med nytt funksjonsfall eller der fagpersoner i kommunene ønsker klinisk bistand eller veiledning i behandling. Psykolog kan bidra med kartlegging og rådgiving på psykologfaglige problemstillinger. For brukere utenfor aldersgruppen kan vi gi veiledning.

Når bruke oss:

Når fagpersoner i kommunene ønsker bistand enten for veiledning eller for å øke intensitet på rehabiliteringen, eller for bistand av fagpersoner kommunen ikke har tilgang på selv.

Hvordan henvise:

Henvisning: Fagpersoner i kommunene kan etter samtykke av bruker ta kontakt med IKART for vurdering av bistand.

Disse kommunene er med i IKART:

Stavanger, Kvitsøy, Sandnes, Sola, Strand, Hå, Eigersund, Gjesdal, Klepp, Time, Randaberg. 

Kontaktinformasjon:

Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam - IKART

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no