1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Kommunalt palliativt team

Kommunalt palliativt team

Oppdatert : 25.11.2022

Hvem er vi?

Kommunalt palliativt team (KPT) består av lege og sykepleier med spesialisering i lindrende omsorg og behandling/ palliasjon. Teamet jobber tverrfaglig og kan bidra med praktisk bistand, rådgivning og kompetanseheving. KPT vil, sammen med eksisterende helsepersonell, kartlegge pasientens behov og skreddersy helsehjelp ut fra behovet.

Hvem er vi til for?

KPT er en tjeneste for pasienter i Stavanger kommune. Målgruppen er pasienter som har en livstruende sykdom og har behov for lindrende behandling. Tilbudet er basert på pasientens behov, ikke diagnose, prognose eller alder. Tjenesten tilbys uavhengig av bosted.

Hvorfor bruke oss?

Bruk av KPT, i samarbeid med helsepersonell rundt pasienten, vil kunne bidra til at pasienter med behov for lindrende behandling får nødvendig helsehjelp og oppfølging når og der pasienten har behov for det. Tjenesten tilbys i nært samarbeid med pasientens lege (sykehjemslege/ fastlege).

Slik henviser du pasienten:

For hjemmeboende pasienter: Ta kontakt med Helse- og velferdskontoret når det er behov for tjenesten.

For pasienter på sykehjem/ annen institusjon: Ta kontakt med personalet ved avdelingen eller Helse- og velferdskontoret når det er behov for tjenesten.

Kontaktinformasjon:

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss:

Hege Synnøve Hetland, palliativ sykepleier

Aart Huurnink, overlege