1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Kommunalt palliativt team

Kommunalt palliativt team

Oppdatert : 14.12.2022

Hvem er vi?

Kommunalt palliativt team (KPT) består av lege og sykepleiere med spesialisering i lindrende behandling/palliasjon. Teamet jobber tverrfaglig og bistår med rådgivning, kompetanseheving og praktisk bistand i palliasjon. KPT er en tilleggsressurs og vil samarbeide med helsepersonell rundt pasienten. Tjenesten tilbys i nært samarbeid med pasientens lege (sykehjemslege/ fastlege).

Hvem er vi til for?

KPT er en tjeneste for pasienter i Stavanger kommune. Målgruppen er pasienter som har en livstruende sykdom og har behov for lindrende behandling. Tjenesten er diagnose, prognose og aldersuavhengig, og tilbys uavhengig av bosted.

Slik henviser du pasienten:

For hjemmeboende pasienter: Ta kontakt med Helse- og velferdskontoret når det er behov for tjenesten.

For pasienter på sykehjem/ annen institusjon: Ta kontakt med personalet ved avdelingen eller Helse- og velferdskontoret når det er behov for tjenesten.

Kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål:

Monica Hamre Forus, kreftsykepleier

Hege Synnøve Hetland, palliativ sykepleier

Kari Ersland, lege