1. Helse og omsorg
 2. Helsehuset
 3. Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Oppdatert : 25.11.2022

Hvem er kreftkoordinator:
Kreftkoordinator i Stavanger er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og har lang erfaring som sykepleier i Stavanger kommune.

Hvem er kreftkoordinator til for:
Kreftkoordinator er til for pasienter eller pårørende som er rammet av kreftsykdom og for helsepersonell som jobber med kreftomsorg i Stavanger kommune.

Hva kan kreftkoordinator bidra med:
Kreftkoordinators hovedoppgave er å avklare behov og sørge for at pasienter og pårørende får relevant hjelp på rett nivå.

 • Koordinerende funksjon:
  Bidrar i samhandlingen mellom kommunen- og spesialisthelsetjenesten og mellom kommunale- og ikke kommunale tjenester
 • Være et bindeledd mellom tjenestene
 • Har god innsikt i og kjennskap til kreft og hva et sykdoms- og behandlingsforløp innebærer
 • Har oversikt og kan samordne relevante tilbud og tjenester i og utenfor kommunen

Pasient- og pårørendekontakt:

 • Lavterskeltilbud- også for pasienter uten vedtak om kommunale tjenester
 • Kan være en kontaktperson for kreftsyke og pårørende
 • Vil kunne gi råd og veiledning knyttet ift. diagnose, behandling, rehabilitering og lindrende tiltak
 • Være tilgjengelig for pasienter og pårørende

Systemarbeid og fagutvikling:

 • Kan bidra til en systematisk utvikling av kreftomsorgen i Stavanger kommune
 • Være kreftpasientenes stemme i kommunen
 • Kan bidra med pasientnær kompetanseøkning i samarbeid med helsepersonell
 • Ivaretagelse, råd og veiledning for helsepersonell som jobber med kreftpasienter i Stavanger kommune

Ønsker du bistand fra kreftkoordinator, ta gjerne kontakt.

Kontaktinformasjon:

Hilde Aasheim, tlf: 51 50 83 52 / 477 86 964
epost: kreftkoordinator@stavanger.kommune.no

BIlde av Hilde Aasheim