1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Livsstilskolen
Illustrasjonsbilde: støvler

Livsstilskolen 2023

Oppdatert : 16.01.2023

Om tilbudet

Livsstilskolen er et tilbud til familier med barn med overvekt. Tilbudet er rettet mot barn i barneskolen. Her får foreldrene praktiske råd om hvordan de kan hjelpe barnet deres til varig livsstilsendring. Kurset gir inspirasjon til gode vaner for kosthold, fysisk aktivitet og godt samspill. Foreldrene får også mulighet til å utveksle erfaringer med andre familier i samme situasjon. 

Tilbudet er kun for foreldrene og går over 5 samlinger med forskjellige tema på hver samling.
Samlingene er torsdager fra kl. 09-11.30.

Tilbudet er ikke aktuelt for de som har pågående behandling inkludert medisinering for sin overvekt. 

Hvordan melder vi oss på? 

Fastlege eller helsesykepleier kan bruke henvendelsesskjema på Helsehuset sine hjemmesider og barnet må ha vært utredet hos fastlegen før oppstart, jamfør retningslinjene for forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn og ungeForebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge – Nasjonal faglig retningslinje.pdf (helsedirektoratet.no)

Andre aktuelle tilbud

Dersom dere som foreldre har behov for veiledning i foreldrerollen kan dere ta kontakt med Helsestasjonens familiesenter.

Dersom dere som foreldre selv har behov for å gjøre endringer i eget liv og/eller mestre fysiske eller psykiske helseplager kan helsehusets øvrige tilbud være aktuelle. Du kan lese mer om dem ved å klikke her