1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Livsstilskolen

Livsstilskolen

Oppdatert : 30.06.2021

Om tilbudet

Livsstilskolen er et tilbud til familier som har barn i alderen 6-12 år med overvekt. Her får dere som foreldre praktiske råd om hvordan dere kan hjelpe barnet deres til varig livsstilsendring. Kurset gir inspirasjon til gode vaner for kosthold og fysisk aktivitet. Barnet får prøve seg i en rekke ulike aktiviteter, og dere får mulighet til å utveksle erfaringer med andre familier i samme situasjon.

Tilbudet er gratis.

Nytt kurs starter hver høst.

Hvordan melder vi oss på? 

Dere kan melde dere på ved å fylle ut vårt henvendelsesskjema for Livsstilskolen. Husk å legge ved opplysninger fra barnets helsesykepleier eller fastlege.

Andre aktuelle tilbud

Dersom dere som foreldre har behov for veiledning i foreldrerollen kan dere ta kontakt med Helsestasjonens familiesenter.

Dersom dere som foreldre selv har behov for å gjøre endringer i eget liv og/eller mestre fysiske eller psykiske helseplager kan helsehusets øvrige tilbud være aktuelle. Du kan lese mer om dem ved å klikke her