1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Om Helsehuset

Om Helsehuset

Helsehuset støtter innbyggere i å fremme egen helse, slik at de kan delta aktivt i samfunnet og bevare livskvaliteten i hele livsløpet. Helsehuset bygger kompetanse og kunnskap for for å utvikle framtidens helsetjenester. Vi er prosjektverksted for nye prosjekter innen helse og velferd.

Oppdatert : 18.10.2022

Avdeling for helsefremming og mestring

Avdeling for helsefremming og mestring består av et tverrfaglig team som leverer en rekke lavterskel helsetilbud til innbyggere som ønsker å ta bedre vare på egen helse, deriblant:

Helsehuset koordinerer også kommunens Av og til-satsing.

Avdeling for kunnskap og utvikling

I avdeling for kunnskap og utvikling finner du:

Avdeling for ambulante tjenester

Avdeling for ambulante tjenester består av følgende enheter: