1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Oppdatert : 15.08.2022
Kort fortalt

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud til voksne som med lette til moderate psykiske helseplager. Hos oss kan du få hjelp til å mestre depresjon, angst, stress, livsbelastninger og søvnvansker.

Tilbudet passer ved:

  • Nyoppståtte lette til moderate psykiske helseplager
  • Når tilbudet vurderes å være rett hjelp og til nytte

Tilbudet er ikke egnet

  • Om du er i behov av akutt helsehjelp. Er du i behov av akutt helsehjelp, ta kontakt med Stavanger legevakt på telefon 116 117. Les mer på legevakten sin hjemmeside.
  • Ved sammensatte og mer alvorlige psykiske helseplager. Det kan f. eks være psykose, rusproblematikk, personlighetsforstyrrelse, traumeproblematikk eller utviklingsforstyrrelser. Hvis dette er tilfelle, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din.
  • Om du mottar behandling for samme plager annet sted
  • Om du mottar kommunale tjenester for psykiske helseplager fra før

Tilbudet gis i form av veiledet selvhjelp og kurs.

Les mer om helsetilbudet på Helsehuset og hvordan du tar kontakt.