1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Oppdatert : 10.06.2022

Stavanger kommune har tilbud om rask psykisk helsehjelp til voksne med milde til moderate psykiske helseplager. 

Rask psykisk helsehjelp er en del av det samlede helsetilbudet ved avdeling for helsefremming og mestring på Helsehuset. 

Hos oss kan du få oppfølging for stress, angst, depresjon og livsbelastninger. 

Tilbudet er ikke et akuttilbud. Ved behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med legevakten på telefon 116 117. Les mer på legevakten sin hjemmeside.

Tilbudet passer ikke dersom du har alvorlige eller sammensatte psykiske lidelser som krever koordinert oppfølging. Hvis dette er tilfelle ber vi deg ta kontakt med fastlegen din.

På grunn av stor pågang har vi dessverre inntaksstopp til og med 15. august. 

Les mer om helsetilbudet på Helsehuset og hvordan du tar kontakt.