1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Vårt helsetilbud

Helsetilbudet på Helsehuset

Oppdatert : 19.08.2021
Kort fortalt
Helsehuset har tilbud til innbyggere som ønsker å ta bedre vare på egen helse. Tilbudet innebærer hjelp og støtte til endring av levevaner og mestring av lette til moderate fysiske og psykiske helseplager.

Om tilbudet

Vi gir helsetilbud til deg som ønsker å ta bedre vare på egen helse.

Tilbudet passer for deg som ønsker å:

  • Endre levevaner for bedre helse
  • Mestre fysiske og psykiske helseplager bedre
  • Forebygge sykdom eller sykdomsutvikling

Vi tilbyr et variert utvalg av kurs for deg som ønsker støtte til å endre levevaner, eller til å få bedre psykisk helse. Vi gir også individuell oppfølging for endring av levevaner.

Ved å klikke på lenkene under kan du lese mer om de ulike områdene vi gir oppfølging for: 

Passer det for meg?

Tilbudet vårt passer ikke nødvendigvis for alle. Dersom du har alvorlige eller svært sammensatte helseutfordringer som krever medisinsk behandling og koordinert oppfølging, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din. Vi tilbyr ikke familieterapi eller parterapi. 

Vi er heller ikke en akuttjeneste. Ved behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med legevakten på telefon 116 117. Les mer på legevakten sin hjemmeside

Hva gjør jeg for å komme i gang?

For å benytte deg av tilbudet trenger vi at du fyller ut vårt henvendelsesskjema. Dette kan du gjøre digitalt ved å trykke på lenken under og deretter logge deg inn med ID-porten:

- Send inn henvendelse

Du hører normalt fra oss innen 14 dager. 

Dersom du ikke ønsker å bruke vår digitale skjemaløsning kan du enten komme innom våre lokaler i åpningstiden for å fylle ut skjemaet på papir, eller skrive ut papirskjemaet og sende det til oss per post. 

Når vi har mottatt henvendelsen vil vi normalt ta kontakt med deg innen 14 dager for å gi deg tilbud om en individuell samtale. Samtalen gjennomføres fortrinnsvis i våre lokaler, men kan også gjennomføres per video eller telefon. I denne samtalen finner du og vår fagperson sammen ut hvilke av våre tilbud som passer deg og lager en oppfølgingsplan. Hvis tilbudene våre ikke passer vil vi hjelpe deg med å finne frem til andre tilbud som kan være nyttige for deg. 

Andre helsetilbud på Helsehuset

Journalføring og innsyn

De fleste av tilbudene på Helsehuset defineres som helsehjelp og har derfor dokumentasjonsplikt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det betyr at vi fører journal på oppfølgingen. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Du har rett til innsyn i din egen journal.