Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsesjefen i Stavanger
  4. Informasjon for fastleger

Informasjon for fastleger

Kort fortalt

Administrativ informasjon

Som fastlege og allmennpraktiserende lege har du inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen og det dette innebærer. 

Kontaktpunkt for fastleger

Prosedyrer, rutiner og skjema

Vi har samlet prosedyrer, rutiner og diverse skjema knyttet til samhandling og tjenester på en egen side

Overlegene i Stavanger kommune

Overlegene er helsesjefens rådgivere i saker som angår helse. Hver bydel har sin bydelsoverlege. Disse er: Harald Bjørnestad (Hundvåg - Storhaug), Ruth Midtgarden (Hinna - Hillevåg), Ivar Halvorsen (Eiganes - Tasta) og Guro Hafnor Røstvig (Madla). 

Legenes samarbeidsutvalg

Utvalget skal legge til rette for at driften av allmennlegetjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunen og allmennlegene.

Allmennlegene skal sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis og eget listeansvar. 

Deltagere i legenes samarbeidsutvalg (LSU) er:
Runar Johannessen - fastlege
Vara: Jorunn Irene Handeland - fastlege
Peter Christersson - tillitsvalgt for fastlegene i Stavanger
Saadiya Javid - vara tillitsvalgt for fastlegene i Stavanger
Vanja Alves - leder av ALU 

Line Cecilie Christiansen - kommuneoverlege
Eli Karin Fosse - direktør helse og velferd

Saker til LSU kan meldes til kommuneoverlege Line Cecilie Christiansen senest en uke før oppsatt møte.

Kontaktinformasjon

Harald Bjørnestad

Fungerende helsesjef

Mobil:
900 31 502
Telefon:
51 91 21 09
E-post:
harald.bjornestad@stavanger.kommune.no