Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Psykiske helsetjenester
 4. Barn og unges helsetjenester
 5. Samlet oversikt

Samlet oversikt

 

 

Kategori 

Navn 

Linker 

Skolen og skolens støttetjenester 

Auglend skole – undervisningstilbud for hørselshemmede 

 

 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/elever-med-spesielle-behov/auglend-skole---undervisningstilbud-for-horselshemmede/ 

 

Skolens rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/skole 

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) sin rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt 

 

Lenden skole og ressurssenter 

Skolestøttende tilbud for grunnskoleelever på 1.-10. trinn med psykososiale vansker og/eller psykiske lidelser som av ulike årsaker ikke får tilstrekkelig utbytte av opplæringen 

 • skoletilbud for ungdomsskoleelever 
 • veiledning til skoler 
 • endagstilbud 
 • helgeturer 
 • familieveiledning 

https://www.minskole.no/lenden 

 

Skolene i Stavanger 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/skolene-i-stavanger/ 

 

PPT 

Undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester 

 • gir råd og veiledning til foreldre 
 • tilbyr kurs, nettverk og veiledning 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/elever-med-spesielle-behov/pedagogisk--psykologisk-tjeneste-ppt/ 

 

 

 

 

 

 

Barnehage og barnehagens støttetjenester 

Barnehagens rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/barnehage 

 

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) sin rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt 

 

 

 

PPT 

Undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester 

 • gir råd og veiledning til foreldre 
 • tilbyr kurs, nettverk og veiledning 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/elever-med-spesielle-behov/pedagogisk--psykologisk-tjeneste-ppt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesialisthelsetjenesten (ekstern) 

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Hinna – dekker Hinna, Tasta, Rennesøy, Finnøy bydeler (ekstern) 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Hinna - Helse Stavanger (helse-stavanger.no) 

 

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Madla – dekker Madla og Kvernevik bydel (ekstern) 

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Madla - Helse Stavanger (helse-stavanger.no) 

 

Psykisk helsevern for barn og unge sped og småbarnsteamet - for barn 0-3 år - dekker alle bydeler (ekstern) 

Sped- og småbarnsteamet - Helse Stavanger (helse-stavanger.no) 

 

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Sentrum – dekker Eiganes og Våland, Storhaug, Hundvåg og Hillevåg bydeler (ekstern) 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) sentrum (Stavanger) - Helse Stavanger (helse-stavanger.no) 

 

Habiliteringstjenesten for barn og unge (ekstern) 

Barne- og ungdomshabilitering - Helse Stavanger (helse-stavanger.no) 

 

Akuttambulant ungdomsteam - rask hjelp til ungdom 13-18 år i akutte og alvorlige, psykiske kriser (ekstern) 

Akutt ambulant ungdomsteam - Helse Stavanger (helse-stavanger.no) 

 

Sykehusene/BUP sin rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-bup 

Kommunale psykisk helsetjenester for barn, ungdom og familier 

Kommunale psykisk helsetjenester for barn, unge og familie sin rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/kommunale-psykiske-helsetjenester-for-barn-og-unge  

  

 

 

Bakgården aktivitetssenter 

 • fritidstilbud tilrettelagt for dem mellom 16 og 25 år som innimellom føler seg litt ensomme eller ikke "passer helt inn" 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/bakgarden-aktivitetssenter/ 

 

 

Bakgården Ung 

 • gratis aktiviteter og møtested for ungdom 13-16 tilpasset dem som av og til føler deg "utenfor" 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/bakgarden-aktivitetssenter/bakgarden-ung/ 

 

Oversikt og beskrivelse av ulike hjelpetiltak for barn og ungdom med psykiske problemer i Stavanger kommune 

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/psykiske-helsetjenester/psykisk-helsetjenester-for-barn-og-unge/ 

 

Helsestasjonens familiesenter 

 • gir samtaler til foreldre med barn mellom 0-18 år som synes foreldrerollen kan være vanskelig 

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/helsestasjon/#helsestasjonens-familiesenter 

 

Skolehelsetjenesten 

 • er på skolene til faste dager/tider og skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skolehelsetjeneste/ 

 

Helsestasjon for ungdom 

 • et tilbud til dem mellom 16 og 19 år som bor i Stavanger kommune, eller er elev ved en videregående skole i Stavanger 

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/helsestasjon-for-ungdom/ 

 

PPT 

 • undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/elever-med-spesielle-behov/pedagogisk--psykologisk-tjeneste-ppt/ 

 

Barneverntjenesten 

 • foreldre, barn eller andre kan kontakte barnevernet hvis de er bekymret. Saker kan også drøftes anonymt. 

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/barnevern/ 

 

Familieveiledningsteamet på Lenden 

 • til familier der barnet/den unge har en psykiatrisk diagnose 

https://www.minskole.no/lenden/Underside/16080 

 

 

 

 

 

 

 

Barnevern 

Barnevernstjenesten sin rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/barnevernstjenesten 

 

 

Barneverntjenesten 

foreldre, barn eller andre kan kontakte barnevernet hvis de er bekymret. Saker kan også drøftes anonymt. 

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/barnevern/ 

 

 

 

 

Fysio- og ergoterapi 

Fysio og ergoterapitjenesten sin rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/fysio-og-ergoterapitjenesten 

Koordinering av tjenester 

Koordinerende enhet sin rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/koordinerende-enhet 

 

Helsestasjonstjenester 

Helsestasjonstjenestene sin rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

 

https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste/helsestasjon-og-skolehelsetjenesten 

 

Fritid 

Bakgården aktivitetssenter 

 • fritidstilbud tilrettelagt for dem mellom 16 og 25 år som innimellom føler seg litt ensomme eller ikke "passer helt inn" 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/bakgarden-aktivitetssenter/ 

 

 

Bakgården Ung 

 • gratis aktiviteter og møtested for ungdom 13-16 tilpasset dem som av og til føler deg "utenfor" 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/bakgarden-aktivitetssenter/bakgarden-ung/ 

 

Oversikt over ulike fritidstilbud for ungdom  

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/ 

 

Fritidsmentor 

 • et forebyggende tilbud retter mot barn og unge i alderen 8-13 år 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/fritidsmentor/ 

 

Fritidsklubbene i Stavanger 

 •  for ungdom 13-18 år i kommunedelene 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/ungdom-og-fritid/ 

 

Musikktjenesten for ungdom 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/musikktjenesten-for-ungdom/ 

 

Metropolis 

 • kulturhus for unge 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/metropolis/ 

 

Lavterskeltilbud for ungdommer 

Uteseksjonen 

 • et frivillig hjelpetilbud for ungdom og unge voksne mellom 12 og 25 år 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/ungdom-og-fritid2/uteseksjonen/ 

 

Fastlege 

Fastlegen sin rolle ved de vanligste psykiske helseplagene (ekstern) 

 

Fastlege - Helse Stavanger (helse-stavanger.no) 

 

Fastlege 

 • allmennpraktiserende leger som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen 

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/helsesjefen-i-stavanger/#fastlegetjenesten 

Hvem gjør hva ved psykiske helseplager? 

Barn og unges helsetjenester - Hvem gjør hva ved psykiske helseplager?(ekstern) 

Barn og unges helsetjeneste - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)