Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. koronakrav-og-rad-til-servering-skjenking

Krav og råd til serverings- og skjenkesteder under korona-epidemien

Kort fortalt:

 • Serverings- og skjenkesteder som ønsker å åpne, må først gjennomføre risikovurdering.
 • Bevillingshavere må også sende egenerklæring til kommunen før skjenkestedet åpner, der de viser hvordan de følger myndighetenes krav og råd for å forebygge koronasmitte.
 • Alle andre serveringsteder bør også gjøre en egen risikovurdering, for å forebygge smittefaren i samfunnet.
 • Bevillingshaver må holde internkontrollen oppdatert i henhold til gjeldende smittevernkrav fra myndighetene, og kunne vise denne fram for kontroll.
 • En egen veileder gir krav, råd og retningslinjer til serverings- og skjenkestedene.

Nasjonale krav til serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder som ønsker å åpne, må følge de nasjonale kravene til serveringssteder under koronaepidemien:

 • Det skal serveres mat (se også nedenfor)
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet
 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas (krav til avstand, renhold, hygiene)
 • Stedet skal sikre smittevernfaglig drift med hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke oppholder seg i serveringsstedet
 • Gjester og ansatte skal holde minst 1 meters avstand

Kommunale krav til serverings- og skjenkesteder

Stavanger kommune følger opp de nasjonale kravene på denne måten overfor serverings- og skjenkesteder som ønsker å åpne:

 • Stedet har et reelt mattilbud
 • Stedet har kun bordservering
 • Stedet på forhånd har sendt inn egenerklæring til kommunen
 • Stedet foretar en risikovurdering for smittevern
 • Stedet har skjenketid til kl. 23.30, med stengt kl. 24.00
 • Stedet utarbeider en egen risikovurdering for smittevern i sin internkontroll

Steder som hadde åpent før formannskapets vedtak 6. mai, anbefales også å sende inn egenerklæring.

Serverings- og skjenkestedets egen risikovurdering

Alle steder som vil åpne, skal gjøre en risikovurdering mot koronasmitte og gjennomføre forebyggende tiltak for å redusere smitterisikoen.

Utfordringene, tiltakene og hvem som er ansvarlig for at de følges fylles inn i egenerklæringen i skjemaet nedenfor.

Stedet må altså etablere gode internkontrollrutiner, som sikrer at smittevernkravene følges. Virksomheten har selv ansvar for at kravene i forskriften blir overholdt, og det må straks iverksettes nødvendige tiltak dersom kravene ikke blir fulgt.

Internkontrollen skal til enhver tid holdes oppdatert i henhold til myndighetenes krav, og skal kunne vises fram for kontroll.

Stavanger kommune anbefaler alle serveringssteder å gjennomføre en slik risikovurdering av driften under koronaepidemien, og sende inn egenerklæringen. Det vil kunne bidra til en bevissthet som bidrar til å holde smittefaren nede i et samfunn som gradvis åpnes opp igjen.

Veileder og retningslinjer for skjenke- og serveringsstedene

Veilederen informerer om kravene som gjelder for steder som ønsker å holde åpent under epidemien. Veilederen gir også tips og råd for risikovurderingen som stedene må gjennomføre.

Den tar utgangspunkt i den nasjonale covid-19-forskriften og Stavanger kommunes retningslinjer om forebygging av koronasmitte.

Egenerklæring og risikovurdering i forbindelse med korona

Kontaktinformasjon

Linn Sliper

jurdisk rådgiver

Telefon:
51 91 24 77
E-post:
linn.sliper@stavanger.kommune.no

Bente Mellegård

juridisk rådgiver

Telefon:
51 50 78 39
E-post:
bente.mellegard@stavanger.kommune.no