Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Rus og avhengighet
 4. K46

Ungdom og rus - K46

Kort fortalt

 • K46 i Kongsgaten 46 er et tilbud for unge (16 - 25 år) som har, eller er i ferd med å utvikle et rusproblem.
 • Du kan kontakte K46 om alle typer rusmidler, inkludert anabole steroider.
 • Tilbudet dekker innbyggere i Stavanger, Sola og Randaberg. 
 • Vi gir også tilbud om samtaler med pårørende. 
 • Du trenger ingen henvisning. 

Hva kan K46 hjelpe med?

K46 er et hjelpetilbud for unge med rusproblemer og brukere/tidligere brukere av anabole androgene steroider. Familie, kjæreste eller venner må også gjerne ta kontakt.

Vi tilbyr samtaler og oppfølging, informasjon og hjelp videre i hjelpeapparatet, motivasjon/støtte til videre behandling.

Dag- og kveldstilbud - 1. etasje

I 1. etasje møter vi unge i alderen 16-25 som enten har, eller er i ferd med, å utvikle et rusproblem og brukere/tidligere brukere av anabole androgene steroider. K46 gir også tilbud til pårørende.  

Unge som tar kontakt med K46 har ulike erfaringer med rusbruk. Noen tar kontakt når de ennå eksperimenter med rusmidler, andre når rusbruken har utviklet seg over flere år. Ofte har rusbruken medført problemer knyttet til andre områder, som familie, skole, jobb, økonomi, psykisk og fysisk helse.

Det kan oppleves både gode og dårlige sider ved bruk av rusmidler og ofte forteller ungdommer om motstridende krefter; "jeg vil, men vil ikke ruse meg lenger!". Vi kan hjelpe med å sortere disse tankene og styrke troen på at et liv uten rus er mulig. Sammen med hver enkelt finner vi løsninger. 

Åpningstider:

Ordinære åpningstider:
Mandag, tirsdag og fredag: 08.30-15.30
Onsdag og torsdag: 08.30-20.00


Besøksadresse: Kongsgaten 46, Stavanger
Telefon: 51 91 38 90
Du trenger ingen avtale eller henvisning.

Døgntilbud - 2. etasje

Døgntilbudet ved K46 er et behandlingsforberedende/ stabiliseringstilbud for unge med rusproblemer mellom 18 og 25 år.

Tilbudet har fem døgnplasser og har en varighet på inntil 3-4 måneder. Opphold kan skje i forkant av lengre behandlingsopphold på institusjon eller før jobb/skole og bolig. 

Vurdering av inntak ved døgntilbudet vil skje etter en kartlegging/oppfølging ved dag/kveldstilbudet.

Ungdommene som bor ved døgntilbudet ønsker å bli rusfrie. Det stilles også krav til rusfrihet ved døgnoppholdet. 

Ved døgntilbudet vil det være faste ukentlige aktiviteter og gjøremål, blant annet:

 • Individuelle samtaler
 • Gruppesamtaler
 • Undervisning om aktuelle tema
 • Turdager/fysisk aktivitet

Vi tilbyr:

 • Samtaler og individuell oppfølging
 • Kontakt med annet hjelpeapparat
 • Informasjon om rusmidler, avhengighet og behandlingstilbud
 • Oppfølging til pårørende/foreldre (Individuelt/familiesamtaler/gruppe-/undervisning)
 • Øreakupunktur
 • Døgnopphold (fem plasser). Oppholdstid på cirka tre måneder i forkant av lengre behandlingsopphold på institusjon eller før jobb/skole og bolig.

Familietilbud hos K46

Rusmisbruk påvirker hele familien. Å være pårørende kan innebære mye ansvar og usikkerhet i vanskelige og skiftende situasjoner. Rusbruk i nære relasjoner kan ofte utløse en form for krise og involverer en hel familie. 

Når et familiemedlem ruser seg vil man reagere på ulike måter. Mor, far, søsken, kjæreste; alle har sine opplevelser og sine følelser. Det kan være mange følelser som fremkommer; sinne, skuffelse, skam, maktesløshet og fortvilelse er helt normale reaksjoner. 

K46 gir tilbud om:

 • Individuelle samtaler
 • Familiesamtaler
 • Gruppe/undervisningstilbud

Åpningstider og kontaktinformasjon

Åpningstider
Mandag og fredag: kl 08.00-15.30
Tirsdag, onsdag, torsdag: kl. 08.00-20.00

Besøksadresse: Kongsgaten 46, Stavanger
Telefon: 51 91 38 90

Du trenger ingen avtale eller henvisning

Gudrun Espevold  
Telefon: 51 91 38 92
Mobil: 468 98 328

Berit Flemsæter
Telefon: 51 50 86 93
Mobil: 948 65 958

Frode Østberg
Telefon: 51 50 86 13
Mobil: 482 99 419

Kristin Skretting
Telefon: 51 50 84 86
Mobil: 459 73 722

Weronicha Sikveland Haugsnes
Telefon: 51 91 25 42
Mobil: 476 97 417

Anne Merete Lesto
Ungdomskoordinator
Påtaleunnlatelser med vilkår
Telefon: 51 50 81 89
Mobil: 906 67 269

Camilla Hove-Korsmo
Kontor: 51507619 
Mobil: 47699019

Sofie Njærheim Thorsvik
Kontor: 51508894 
Mobil: 47782074

Følg oss på Facebook