parkert el-sykkel

Støtte til kjøp av el-sykkel

Oppdatert : 20.09.2023
Kort fortalt:
 • Nå kan alle innbyggere i Stavanger kommune søke om støtte til kjøp av el-sykkel.
 • Støtten er på inntil 5000 kroner.
 • Når elektriske sykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger. 

Hva kan du søke om støtte til?

 • Søker må være bosatt/registrert i Stavanger kommune.
 • Du kan ikke søke om støtte til en el-sykkel som allerede er bestilt eller kjøpt.
 • Du kan kjøpe en ny eller en gammel sykkel.
 • Du må kjøpe sykkelen fra registrert forhandler eller butikk. Altså ikke fra en privatperson.
 • Den som får støtte, må beholde el-sykkelen i minst tre år.
 • Støtten, eller deler av støtten, skal betales tilbake hvis den er utbetalt på feil grunnlag.
 • Du må være over 18 år for å kunne søke.

Hva får du i støtte?

 • Støtten er på inntil 5000 kroner.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av prisen på el-sykkelen.
 • Hver søker kan få støtte til én el-sykkel.
 • Alle som mottar støtte får en høykvalitets sykkellås fra Kolumbus med på kjøpet.

Stavanger kommune har satt av inntil 5,8 millioner kroner til denne støtteordningen. Hvis kommunen får flere søknader enn det er midler til, blir det avgjort ved loddtrekning hvem som får støtte.

Søkere som tidligere ikke har fått støtte til kjøp av el-lastesykkel, vil bli prioritert.

Slik søker du:

 1. Klikk på denne lenken til søknadsskjemaet, logg deg inn med Bank ID og fyll ut. 
 2. Når du har sendt inn søknaden vil du motta en epost fra oss med en referansekode. Ta vare på denne referansekoden.
 3. Fristen til å søke om støtte er 9. oktober 2023. Du får vite om du har fått tilsagn på søknaden innen 1. november 2023.

 

Verdt å vite:

 • Søknadsfristen utvides dersom kommunen har midler igjen av rammen på 5,8 millioner kroner.
 • Fristen for innsending av utbetalingsskjema er satt til våren 2024.
 • Utbetalingsskjemaet legger vi ut på denne nettsiden når søknadsfristen har gått ut.
 • Du kan bestille eller kjøpe el-sykkel etter at du har søkt. Det vil ikke ha innvirkning på om du får støtte eller ikke.

Sykkellås
Dette er sykkellåsen som du får med på kjøpet av el-sykkelen.

Hvorfor har vi denne støtteordningen?

Målet vårt er å redusere antall biler på veiene og legge til rette for at flere velger sykkelen som transportmiddel. Når elektriske elsykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger. 

En el-sykkel er et godt alternativ til bilen, men de koster mer enn vanlige sykler. Derfor ønsker vi å støtte de som går til innkjøp av en el-sykkel.

Her finner du andre miljøvennlige støtteordninger i Stavanger kommune.

 

 

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no