1. KlimaStavanger
  2. Grønn transport
  3. Bildeling og sykkelutleie
Sykkelparkering i Fargegata. Foto: Ståle Madland Schjelderup

Bildeling og sykkelutleie

Bilkjøring fører til utslipp av klimagasser og helseskadelige stoffer som nitrogenoksider (NOx) og svevestøv. I Stavanger kommer over en tredjedel av klimagassutslippene fra veitrafikken. Det er et mål å redusere disse utslippene.

Oppdatert : 21.07.2022

Dersom alle lot bilen stå én dag i uka, ville utslippene bli redusert med 20 prosent.

Her er noen gode alternativ til privatbil:

  • Buss:

  • Tog: 

  • Bildeling:

    • Kolumbus tilbyr bildeling for privatpersoner og bedrifter. Les mer om ordningen her.