1. KlimaStavanger
 2. Grønn transport
 3. Støtte til el-lastesykler
Collage av el-lastesykler

Støtte til el-lastesykler

Barnefamilier, bedrifter, ideelle organisasjoner, barnehager, sykehjem og helsetjenester i Stavanger kommune kan søke om støtte til en el-lastesykkel. Når elektriske laste- og transportsykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Stavanger.

Oppdatert : 28.09.2021

Hvem kan søke om støtten?

 • Barnefamilier med barn født i 2011 eller senere, som ønsker å kjøpe el-lastesykkel med plass til minst to barn.
 • Bedrifter, ideelle organisasjoner, barnehager, sykehjem og helsetjenester som vil bruke el-lastesykkel til vare- og persontransport eller frakt av utstyr for håndverkere.
 • Søkere må være bosatt/registrert i Stavanger kommune.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Kjøp av el-lastesykkel som blir levert av norsk leverandør eller butikk.
 • Du kan ikke søke om støtte til el-lastesykkel som allerede er bestilt eller kjøpt.
 • Den som får støtte, skal beholde el-lastesykkelen i minst 3 år.
 • Støtten, eller deler av støtten, skal betales tilbake hvis den er utbetalt på feil grunnlag.

Hvor mye gir kommunen i støtte?

 • Støtten er på inntil 30 000 kroner per el-lastesykkel.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 30% av pristilbud på sykkelen.
 • Hver søker kan få støtte til én el-lastesykkel. 

Kommunen har satt av inntil 1 million kroner til denne støtteordningen. Av dette skal 600 000 kroner bli brukt til el-lastesykler til barnefamilier. Hvis kommunen får flere søknader enn det er midler til, blir det avgjort ved loddtrekning hvem som får støtten.

Hvordan søker du?

 • Før du søker, må du få et pristilbud på sykkelen du ønsker å kjøpe fra forhandleren.
 • Klikk på lenken til søknadsskjemaet nedenfor, logg deg inn og fyll ut. 
 • Skriv også hva du har tenkt å bruke el-lastesykkelen til.
 • Last opp pristilbud på sykkel sammen med skjemaet, og send det inn.
 • Frist for å søke om støtte er 15. mai 2021. Du vil få svar på søknaden innen 1. juni 2021.

Utbetalingsskjema

Når el-sykkelen er betalt, fyller du ut utbetalingsskjemaet og laster opp kvitteringen for kjøpet. 

Etter at utbetalingsskjemaet er godkjent, blir støtten utbetalt til kontonummeret du har oppgitt i utbetalingsskjemaet.

Skjema for å få utbetalt støtte      

Nå kan du også leie el-lastesykler

Stavanger kommune låner ut el-lastesykler til 10 kroner dagen. Maksimal låneperiode er 30 dager. El-lastesyklene er beregnet til transport av barn, men kan også brukes til varetransport. Per i dag er det utplassert sykler ved Bekkefaret bydelshus, Kvernevik bydelshus og hos Frilager på Friheim.

El-lastesyklene kan bestilles på www.frilager.no

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket blir gitt som såkalt bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene, må du informere om dette i søknaden. Du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Les mer om bagatellmessig støtte på nettsiden til regjeringen.

Klage

Får du avslag på søknaden din, kan du klage til e-post: postmottak@​​stavanger.kommune.no

Formannskapet i Stavanger kommune er klageinstans.

Klagefrist er 3 uker etter du mottok avslaget.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no