Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Konferanser, kurs og seminar
  3. Kurs: Vet du hva ungdommen din gjør på internett?

Kurs: Vet du hva ungdommen din gjør på internett?

Krisesenteret i Stavanger inviterer til åpent kurs for ungdomsforeldre om utfordringer knyttet til ungdommers bruk av sosiale medier. Dato: 27. november.

Ungdom

Bakgrunn for kurset

Norske barn og unge er blant de mest digitale i verden, men foreldrene vet ofte lite om hvordan de bruker nettet. En ny studie blant norsk ungdom (STIR-studien) rapporterer 38 % av jentene og 20 % av guttene har blitt utsatt for nettovergrep, eller digital vold.

Dette kurset gir en innføring i utfordringene knyttet til negative opplevelser digitalt, som deling av nakenbilder, mobbing i sosiale medier, med mer. Kurset er utarbeidet for at du som ungdomsforelder skal ha verktøy til å snakke med ungdommen om hva de opplever på internett.

Foredragsholdere

Kurset arrangeres av Krisesenteret i Stavanger og foredragsholderne er Monica Velde Viste (leder) og Ine Lea (sikkerhetskoordinator). De har begge master i Samfunnssikkerhet fra UiS, samt lang erfaring fra krisesenteret og som foredragsholdere.

Kurset passer for alle foreldre som har barn som bruker sosiale medier.

Tid og sted

  • Sted: Møteplassen, Sølvberget 1. etasje.
  • Tid: Onsdag 27.11.19, klokken 18:30 – 20:00

Fakta om digital vold

Digital vold er trusler, trakassering, mobbing, økonomisk utnytting og seksuelle overgrep som skjer på internett. For å kartlegge digital vold, spurte forskerne blant annet om ungdommene hadde opplevd at en kjæreste sendte stygge eller truende meldinger på nett eller via mobiltelefon. «Hva, er det vold?» kan de spørre. Det er mange som ikke er klar over hvor grensene går.

Forskerne mener det derfor er viktig at ungdom ikke overlates til seg selv i den digitale verden. Der, som ellers, må foreldre følge med. Og de må tørre å stå i det, selv om det er upopulært. Ungdom må få ha et digitalt privatliv, men det betyr ikke at de skal overlates helt til seg selv.

Ungdom vil til syvende og sist gjøre en masse voksne ikke vet, det slipper vi ikke unna. Men bare det symbolske i at ungdommen ser at foreldre er på, de bryr seg, og de har regler og rammeverk rundt dette – da tenker de kanskje litt mer over det selv – at det finnes grenser.

Påmeldingsskjema

Kontaktinformasjon

Ine Lea

Koordinator

Telefon:
51 53 06 23
E-post:
ine.lea@stavanger.kommune.no