1. Kultur og fritid
  2. Barnas sommer 2021
barn på zip-line sommer

Søk om tilskudd til aktivitet

Organisasjoner med tilbud innen idrett, friluftsliv og kultur kan få tilskudd på kroner 50.000, - pr uke til aktivitet for 20 deltakere. I tillegg kan det gis støtte på inntil kroner 10.000, - for kjøp av utstyr og lignende til gjennomføringen. Les mer...