1. Kultur og fritid
 2. Barnas sommer 2021
 3. Barnas sommer søknad 2021
barn på bryggen sommer

Tilskudd til Barnas sommer 2021

Søknadsperioden er slutt og det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd. Link til rapportskjema for arrangører finner du på siden.

Oppdatert : 12.08.2021
Tilskudd til aktiviteter og utstyr
Organisasjoner med tilbud innen idrett, friluftsliv og kultur kan få tilskudd på kroner 50.000, - pr uke til aktivitet for 20 deltakere. I tillegg kan det gis støtte på inntil kroner 10.000, - for kjøp av utstyr og lignende til gjennomføringen.  

Det gis støtte til  

 • Kulturaktiviteter 
 • Friluftsaktiviteter  
 • Idrettsaktiviteter* 
 • Stavanger sommerskole** 
 * Søkere i idrettskategorien kan få støtte til inntil 2 ukestiltak  

 **Stavanger sommerskoler kan få tilskudd på kr 90 000 pr uke 
Sommerskolen skal være heldagstilbud og gi elever mulighet til faglig påfyll, kombinert med fysisk aktivitet og matservering. Ukestilbudene i fagene matematikk, IKT/koding, naturfag og engelsk prioriteres.  
 

Vilkår for støtte   

 • Gratis tilbud for elever i grunnskolen bosatt i Stavanger kommune 
 • Heldags uketilbud, åpent kl. 08.00 -16.00 mandag til fredag 
 • 20 plasser per uke 
 • Matservering slik at det ikke skal være nødvendig å ta med egen mat 
 • Påmelding administreres av søker 

Det er et mål å ha tilbud i alle kommunedelene. 
Smittevernregler må følges og det oppfordres til lokale tiltak som i minst mulig grad krever lange reiser for barna.  

Påmelding

Organisasjonene har selv ansvar for påmelding til sine tilbud. Aktørene sender påmeldingslenke til Ungdom og fritid. Påmeldingslenkene legges inn i en felles oversikt over tilbud på kommunens nettsider.   

Kommunen oppfordrer søkerne til å holde av 20 prosent av plassene til barn og unge i lavinntektsfamilier som kan rekrutteres gjennom tiltaket Fritid for alle.  

Det er ønskelig at flere av tilbudene er tilrettelagt for barn med særskilte behov. Søkere bes svare på dette i søknadsskjema.  

Saksgang

Søknadene behandles fortløpende.