1. Kultur og fritid
 2. Barnas sommer 2022
 3. Fakta om Barnas sommer
Barnas sommer.

Hva er Barnas sommer?

Oppdatert : 22.03.2022
Kort fortalt
 • Stavanger kommunestyre vedtok 13.12.2021 å innføre Barnas sommer som et fast tiltak.
 • Barnas sommer har i 2020 og 2021 gitt et mangfold av varierte, spennende gratis sommerferietilbud for flere tusen barn og unge i Stavanger.

Mye aktivitet

Barnas sommer har gitt et mangfold av tilbud og aktiviteter for byens barn, i en periode av året hvor de fleste ordinære tilbudene har stengt. Erfaringene viser at det er plass for både Barnas sommer og Fiks Ferigge Feire (FFF).

Frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører

Frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan få støtte til å arrangere gratis ferieaktiviteter til barn ut fra bestemte kriterier. Det skal vektlegges å sikre et variert tilbud og aktiviteter i alle kommunedelene. Søkere som kan gi tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser vil bli prioritert.

Kriterier for å få støtte

Frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører kan få støtte ut fra bestemte kriterier:

 • Målgruppen er barn og unge bosatt i Stavanger kommune.
 • Aktivitetene skal være gratis.
 • Tilbudet skal være åpent for andre enn egne medlemmer.
 • Minst 20 plasser per uke.
 • Matservering slik at det ikke skal være nødvendig å ta med egen mat.
 • Dagsplan må følge søknaden.
 • 20 prosent av plassene skal reserveres barn og unge fra lavinntektsfamilier som rekrutteres gjennom tiltaket Fritid for alle
 • Ledere må levere politiattest og gjennomgå opplæring i førstehjelp.
 • Forsikring av deltakerne.
 • Påmelding administreres av søker.
 • Lokalene må være tilrettelagt for barne- og ungdomsaktivitet.

Disse søkerne vil bli prioritert:

 • Søkere som kan gi ferietilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser og særskilte behov.
 • Aktiviteter som gir et variert sommertilbud i alle kommunedelene.
 • De som tilbyr heldags gratis uketilbud: åpent mandag til fredag kl. 08.00-16.00.

 

Kontaktinformasjon

Kjerstin Ropeid

Rådgiver, Ungdom og fritid
Kontaktperson for tilskuddsordninger

Mobil:
476 73 258
Telefon:
51 91 38 32
E-post:
kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

Relevante artikler