Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Fiks Ferigge Ferie
 4. fff koronatiltak

Koronatiltak i FFF 2020

tittelbilde koronatiltak fff pixabay

Smittevern i årets ferieklubb

I år har vi vært nødt til å tilpasse tilbudet nøye til koronasituasjonen, og utarbeide hensiktsmessige kjøreregler for smittevern.

Vi har tatt utgangspunkt i Veileder i smittevern for skoletrinn 1-7. Smittevernet gjør vi i samarbeid med operativ beredskapsledelse for Korona i kommunen, og iverksettes etter godkjenning fra smittervernoverlegen i Stavanger.

workshop pixabay bilde

På denne siden kan du lese om rutinene og endringene i årets Fiks Ferigge Ferie. 

1. Avstand, kohorter og mindre nærkontakt

Vi oppfordrer alle barn og unge til å holde 1 meters avstand til andre barn og voksne som hovedregel. Dette blir grundig forklart ved oppmøte, og både barn og assistenter deles inn i kohorter.

gutt og jente leker bilde

 • Ferieklubb med 45 barn vil bli inndelt i 2 grupper/kohorter a 22 og 23 barn med 4 ledere per gruppe. 
 • Ferieklubb med 36 barn på Kyviksmarka ungdomshus, vil også bli delt inn i 2 grupper/ kohorter a 18 barn med 3 ledere per gruppe.

Soneinndeling på bydelshusene er tenkt med utgangspunkt i kohortene:

 • Ved daglig inn- og utregistrering skal foresatte ikke være med inn hvis det ikke er absolutt nødvendig.
 • Vi planlegger og kmmer til å styre oppmøte og registrering på en slik måte at vi unngår unødvendig trengsel.

2. God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner.

vask hender 1

Disse tiltakene bruker vi for å redusere smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. 

Håndhygiene utføres:

 • Før og etter aktiviteten
 • Ved skifte av aktivitet
 • Før og etter bruk av felles utstyr
 • Etter toalettbesøk
 • Etter hosting/nysing
 • Etter snyting/tørking av snørr
 • Før og etter eventuelle måltider

Annet:

 • Unngå å berøre ansiktet
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene etterpå.
 • Unngå spytting og snyting under aktiviteten
 • Nærhet og omsorg blir ivaretatt, men med rutiner for håndhygiene.
 • Unngå deling av drikkeflasker og mat
 • Barn kan ikke ta med egne leker.
 • Leker og tegnesaker holdes separat for hver kohort og vaskes hver dag før bruk.

3. Godt renhold

Koronaviruset fjernes enkelt med rengjøring med vanlige rengjøringsmidler. Til tross for at viruset kan overleve i varierende lengde på ulike overflater, regnes smitterisikoen etter kontakt med gjenstander/overflater som lav så lenge rådene om god håndhygiene følges.

Vi følger råd fra FHI (Folkehelseinstituttet) sine råd om renhold.

renhold bilde

Forsterket renhold på utsatte områder

 • Toaletter og vaskeservanter rengjøres daglig og etter bruk. 
 • Utsatte kontaktflater, for eksempel dørhåndtak, stoler og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres oftere.
 • Søppel tømmes regelmessig.

4. Mat og transport

Mat

For å sikre smittevern og kvalitet i mathygiene, har vi nå leverandører av "Fiks ferigge matpakke". Buffet tilbys ikke.

lunsj bilde

 • Enkeltdager har grilling med egen rutine for god hygiene i tråd med standard for mat som er varmebehandlet.

Transport

Ferieklubbene har nå to busser per ferieklubb for persontransport for å sikre avstandsregelen. Dette er en dobling sammenliknet med normaltilstanden i fjor. 

Busser på rekke bilde

 • Ingen offentlig transport.

5. Rutine hvis noen blir syke

Hvis noen av deltakerne får symptomer eller blir uvel eller syke i løpet av dagen,  varsles dette umiddelbart ferieklubbens baseleder, som straks vurderer situasjonen og sørger for at vedkommende deltaker tas ut av gruppen.

smittevern lege bilde

Ferieklubben har full oversikt over alle deltakere og hvilken kohort de tilhører. Baseleder varsler beredskapsvakt som bistår med å kontakte foresatte og avtaler transport hjem.

Dersom deltakere får påvist smitte i etterkant, har vi oversikt over hvem barnet har vært sammen med i ferieklubben. Smittesporing gjennomføres da av smittevernfaglig/ helsekyndig personell. 

Man skal holde seg hjemme dersom man ikke er frisk eller har kjente symptomer på smitte, forkjølelse og feber.

Mer informasjon om korona og nasjonalt smittevern

Se alle nasjonale tiltak for å hindre koronaspredning

Spørsmål og svar om koronavirus hos helsenorge.no.

Les alt om koronaviruset og kommunens tilbud og tjenester

Kontaktinformasjon

Ungdom og fritid

Besøksadresse:

Nytorget 1 4012 Stavanger

Telefon:
51 91 38 00

«Vask hendene og hold avstand»