Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Idrett
 4. Koronainformasjon om idrett og fritidsaktiviteter

Koronainformasjon om idretts- og fritidsaktiviteter

Her samles all koronainformasjon om idrett og fritidsaktiviteter. Siden blir fortløpende oppdatert.

Retningslinjer for gjennomføring av idrettsaktiviteter

Innendørs: 

 • Forbud mot organiserte idrettsaktiviteter for voksne personer fra og med 20 år.
 • Barn og unge til og med 19 år kan drive organiserte idrettsaktiviteter i grupper med opptil 10 personer. 
 • Barn og unge til og med 19 år som driver organiserte idrettsktiviteter som ikke krever kontakt, bør overholde avstandskravet
 • Om flere grupper trener samtidig skal avstandskravet overholdes.  
 • Forbud mot å arrangere eller delta på stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.

Utendørs:

 • Voksne fra og med 20 år kan drive organiserte idrettsaktiviteter utendørs i grupper meopptil 10 personer, så lenge avstandskravet overholdes. 
 • Om flere grupper med personer over 20 år trener samtidig skal avstandskravet mellom gruppene overholdes
 • Barn og ungdom til og med 19 år kan drive organisert kontaktidrett utendørs som normalt. 
 • Barn og unge til og med 19 år som driver organiserte idrettsktiviteter som ikke krever kontakt, bør overholde avstandskravet. 
 • Forbud mot å arrangere eller delta på stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.

Forbudet gjelder ikke toppidrettsutøvere med egen smittevernsprotokoll. Den nye definisjonen på toppidrett er slik:

 • Lagidrett: Øverste nivå i sin idrett. For fotball og håndball er det de to øverste nivåene. Det forutsettes en landsdekkende serie med minimum tre nivåer i den aktuelle idretten. Det er kun senior som regnes med, samt landslag/landslagsutøvere i både senior og juniorklasse.

 • Individuell idrett: Det forutsettes at utøverne har 1.-3. plass i NM, Nordisk mesterskap, VM, EM, OL og/eller er del av forbundets landslag på junior/seniornivå eller er definerte stipendutøvere fra Olympiatoppen. 

Informasjon om kommunale haller og anlegg 

 • Stavanger kommunes svømmehaller og idrettshaller vil kun holde åpent for organisert trening for unge under 20 år og skoleaktivitet på dagtid fram til og med 8. februar.

Retningslinjer for gjennomføring av kultur- og fritidsaktiviteter 

Innendørs: 

 • Forbud mot organiserte kultur- og fritidsaktiviteter for voksne fra og med 20 år.
 • Barn og unge til og med 19 år kan drive organiserte fritidsaktiviteter i grupper med opptil 10 personer. 
 • Om flere grupper driver aktivitet samtidig skal avstandskravet mellom gruppene overholdes.
 • Forbud mot å arrangere eller delta på stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.

Utendørs:

 • Voksne fra og med 20 år kan drive organiserte kultur- og fritidsaktiviteter utendørs i grupper med opptil 10 personer så lenge avstandskravet overholdes. 
 • Om flere grupper med voksne over 20 år driver aktivitet samtidig skal det ikke være kontakt mellom gruppene. 
 • Barn og ungdom opp til 20 år kan drive organiserte kultur- og fritidsaktiviteter utendørs som normalt.
 • Forbud mot å arrangere eller delta på stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.

Teststasjon i Stavanger Idrettshall

 • Det er opprettes en ekstra teststasjon i en del av Stavanger idrettshall. Denne teststasjonen vil være åpen ved behov.
 • Teststasjonen vil ikke berøre treningsflatene, så det kan fortsatt drives vanlig aktivitet i hallen.
 • For å at de som skal teste seg og de som skal trene ikke skal samles, må de som trener benytte seg av inngangene mot Stavanger tennishall som inngang til anlegget.
 • For å forlate bygget skal dette skje gjennom utgangen midt på bygget. De andre dørene er dedikert til test stasjonen.

Treningssentre 

 • Alle treningssentre må følge reglene for innendørs og utendørsaktivitet. 

Fritidstilbud til unge 

Metropolis og de fleste av de kommunale tilbudene er stengt f.o.m. 4 januar, men noen fritidsklubber har egne utendørsprogram man kan  lese om på klubbene sine facebooksider. 

Kontaktinformasjon

E-post:
idrett@stavanger.kommune.no