Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Idrett
 4. Koronainformasjon om idrett og fritidsaktiviteter

Koronainformasjon om idretts- og fritidsaktiviteter

Her samles all koronainformasjon om idrett og fritidsaktiviteter. Reglene blir oppdatert når endringer trer i kraft.

Retningslinjer for gjennomføring av organiserte idrettsaktiviteter

Her har FHI samlet råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter, deriblant trening på treningssentre.

 • Det er forbudt med innendørs organiserte idrettsaktiviteter for voksne.
 • Voksne kan trene utendørs dersom det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom personer.
 • Barn og unge under 20 år er untatt avstandskravet, men det er anbefalt at treningsgruppene ikke er større enn 20 personer. Flere grupper kan trene samtidig dersom treningsgruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Profesjonelle toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Alle planlagte arrangementer bør avlyses, men hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder dette:
  • På idrettsarrangementer for personer under 20, både innendørs og utendørs, tillates kun 50 personer som tilhører idrettslag i samme kommune.

Idrettsfritidsordninger:

 • Idrettsfritidsordningene følger skolenes trafikklysordning.

Informasjon om kommunale haller og anlegg 

 • Stavanger kommunes svømmehaller stenges for publikum fra og med 25. mars.

 • Svømmehaller, idrettshaller, treningssentre og andre publikumsanlegg for organisert trening, idrett og fysisk aktivitet kan holde åpentForutsetningen er at avstandskravene kan overholdes.

Treningssentre

 • Treningssentre kan bare holde åpent for de som er bosatt i kommunen.
 • Hold to meter avstand til andre der det er mulig, når du bruker treningssenter.
 • Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud:
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Her finner du FHI sin veiledning til treningssentre

Retningslinjer for gjennomføring av kultur- og fritidsaktiviteter 

 • Det er forbudt med innendørs organiserte fritidsaktiviteter for voksne. 
 • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Her har FHI samlet råd og veiledning for musikkøvelser og andre organiserte fritids- og kulturaktiviteter.

Teststasjon i Stavanger idrettshall

 • Det er opprettet en ekstra teststasjon i Stavanger idrettshall. Denne teststasjonen vil være åpen ved behov.
 • Teststasjonen vil ikke berøre treningsflatene, så det kan fortsatt drives vanlig aktivitet i hallen.
 • De som skal trene må bruke inngangene mot Stavanger tennishall når de skal inn i idrettshallen.
 • Når treningen er ferdig skal de som har trent bruke utgangen midt i bygget. De andre dørene er dedikert til teststasjonen.

Kontaktinformasjon

E-post:
idrett@stavanger.kommune.no