Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Idrett
 4. Koronainformasjon om idrett og fritidsaktiviteter

Koronainformasjon om idretts- og fritidsaktiviteter

Her samles all koronainformasjon om idrett og fritidsaktiviteter. Reglene blir oppdatert når endringer trer i kraft.

Retningslinjer for gjennomføring av organiserte idrettsaktiviteter i idrettslag og frivillige organisasjoner 

Organisert trening: 

 • Barn og unge under 20 år er unntatt anbefalingen om avstand, men det er anbefalt at treningsgruppene ikke er større enn 20 personer.  
 • Voksne kan drive organisert trening både innendørs og utendørs dersom det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom personer. 
  • Innendørs anbefales gruppestørrelse på inntil 10 personer 
  • Anbefalt gruppestørrelse utendørs er inntil 20 personer. 
 • Flere grupper kan trene samtidig dersom treningsgruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. 
 • Profesjonelle toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. 

FHI har samlet anbefalinger og regler for gjennomføring av idrettsaktiviteter. 

Idrettsarrangementer: 

 • Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer. 
 • Den nasjonale anbefalingen er at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner utsettes eller avlyses. 
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. 
 • Stavanger kommune har meldeplikt for arrangementer som samler mer enn 10 personer. Dette gjelder bare for treningskamper. Seriekamper trenger ikke å registereres. 

Regler for antall deltagere på arrangementer: 

 • Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasserInntil 50 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. 
 • Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser: Inntil 100 personer 
 • Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser: Inntil 200 personer 
 • Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser: Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene) 

Les mer på FHI sine sider om gjennomføring av arrangementer 

Idrettsfritidsordninger: 

Informasjon om kommunale haller og anlegg  

 • De fleste av Stavanger kommunes svømmehaller er nå åpne for publikum. Rennesøyhallen åpner onsdag 12.mai.
 • For å bruke svømmehallene må du booke tid i reservasjonssystemet.  
 • Kommunale idrettsanlegg holder åpent for organisert aktivitet, og profesjonelle toppidrettsutøvere. 
 • Det er tillatt å bruke skolehallene til organisert aktivitet så lenge smittevernreglene til enhver tid blir fulgt. 

Treningssentre 

 • Treningssentre kan holde åpent så lenge de drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Sentrene skal sørge for: 
 • At det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand,  
 • Har rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.  
 • Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene  
 • Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 
 • Følger Virke sin bransjestandard 

Les mer om retningslinjene for treningssentre på FHI sin side for treningssentre 

Retningslinjer for gjennomføring av kultur- og fritidsaktiviteter 

 • Barn og unge under 20 år er unntatt anbefalingen om avstand der det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. For aktiviteter som ikke krever kontakt, bør 1 meters avstand tilstrebes 
 • Det er anbefalt at gruppene ikke er større enn 20 personer. 
 • Voksne kan drive organisert aktivitet, men anbefales å holde minst 1 meters avstand til andre personer gjennom hele aktiviteten. 
 • For voksne er anbefalt gruppestørrelse inntil 10 personer innendørs og 20 personer utendørs. Flere grupper kan samles dersom gruppene holdes adskilt. 
 • Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. 
 • Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten. 
 • Lokalene bør tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. Kontaktpunkter bør rengjøres før neste gruppe kommer inn.  

FHI har samlet anbefalinger og regler for gjennomføring av ulike fritidsaktiviteter. 

Teststasjon i Stavanger idrettshall 

 • Det er opprettet en ekstra teststasjon i Stavanger idrettshall. Denne teststasjonen vil være åpen ved behov. 
 • Teststasjonen vil ikke berøre treningsflatene, så det kan fortsatt drives vanlig aktivitet i hallen. 
 • De som skal trene må bruke inngangene mot Stavanger tennishall når de skal inn i idrettshallen. 
 • Når treningen er ferdig skal de som har trent bruke utgangen midt i bygget. De andre dørene er dedikert til teststasjonen. 

Kontaktinformasjon

E-post:
idrett@stavanger.kommune.no