Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturstipend

Kulturstipend

Kort fortalt

 • Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunstformer kan søke stipend fra kommunen.
 • Du kan søke om inntil 50 000 kroner. 
 • Søknadsfrist er 1. mars hvert år. 
Dans og sceniske uttrykk

Formålet med kulturstipendene er å bidra til kvalitet, nyskaping, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen området. Stipendene skal være til glede for kunstnere og kulturarbeidere, og en berikelse for byens kulturliv. Stipendordningen omfatter musikk, visuell kunst, sceniske uttrykk, litteratur/ytringsfrihet og film, men også andre uttrykksformer kan bli vurdert.

Kulturstipendordningen har fra 2017 blitt lagt om, og rommer nå tidligere stipender som kunstkuratorstipendet, Odd Noregers litteraturstipend og filmmanusstipendet. 

Hvem kan søke? 

Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunstformer kan søke. Du som søker må være tilknyttet Stavanger gjennom bosted, faglig virke eller et prosjekt som ønskes gjennomført med utgangspunkt i Stavanger.

Det kan søkes om stipend innen følgende områder:

 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Litteratur/ytringsfrihet
 • Scenekunst
 • Film og annet

Hvor store er stipendene?

Det kan søkes om 50 000 kroner i stipend. Stipendene utbetales etter tildeling. 

Slik søker du

Dersom du ønsker å søke om kulturstipend skal dette gjøres via et elektronisk søknadskjema, se lenke nedenfor. 

Krav til søknad

Det gis ikke stipend til utdannelse som er låneberettiget i Statens lånekasse. Du som søker må være tilknyttet Stavanger gjennom bosted, faglig virke eller et prosjekt som ønskes gjennomført med utgangspunkt i Stavanger. Det er en forutsetning at stipendet brukes til formålet som det er søkt om. Ved avslutningen av stipendperioden skal det utarbeides en kort sluttrapport som leveres til kulturavdelingen.   

Søknaden din må inneholde

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Bostedsadresse
 • Dokumentasjon på utdanning og praksis
 • Beskrivelse av prosjektet/tiltaket det søkes støtte til, formål, sted og dato for periode av gjennomføringen.

Les veiledningen for hvordan du søker kulturstipend før du laster ned det elektroniske søknadsskjemaet.

Kulturstipend - søknadsskjema  

Elektroniske vedlegg til søknaden har en øvre grense på 100 MB. Vennligst ta kontakt ved behov for innsending av større vedlegg.

For mer informasjon ta kontakt med rådgiver Jeanette Flåte Vikse på telefon 51 50 86 37 eller e-post
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Søknadsfrist er 1. mars.

Stipendmottakere 2017

Årets kulturstipender ble delt ut fredag 2. juni 2017. De syv stipendene à 50 000 kroner ble gitt til følgende kunstnere:

 • Michelle H. Flagstad, danser 
 • Anna Ihle, billedkunstner
 • Alf Terje Hana, musiker
 • Jens Borge, musiker
 • Ann-Kristin Sørvåg, sanger
 • Silje Salomonsen, skuespiller
 • Line Horneland, musikk, installasjon, tverrkunstneriske konstellasjoner

Kontaktinformasjon

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver i kulturavdelingen

Telefon:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no