Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturtilskudd
  5. Tilskudd til kirkekulturell myldring

Tilskudd til kirkekulturell myldring

Stavanger kommune bidrar med finansiering av Stavanger kirkelige fellesråd sin ordning «Kirkekulturell myldring».

I denne ordningen kan det søkes støtte til åpne arrangementer i Stavangers kirker utenom Stavanger domkirke, St. Petri og St. Johannes.

Stavanger kommune gir ikke tilskudd til arrangement i menighetskirkene utenom denne ordningen, med unntak av arrangement i Stavanger domkirke, St. Petri og St. Johannes.

Søknadsfrist for høsten 2019 er 12. april 2019.

Kontaktinformasjon: 

Ola Ohm, rådgiver Stavanger kirkelige fellesråd

E-post:oo343@kirken.no 

Telefon: 51 80 04 00/40 45 13 57