Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Forvaltningsplan for bytrær

Høring for forvaltningsplan for bytrær

Kort fortalt

 • Strategiplan for forvaltning av bytrær er ute på høring.
 • Planen skal være kommunens verktøy for å oppfylle visjonen om en by med varierte og sunne trær.
 • Planen skal sikre trærne som en del av kommunens grønne infrastruktur.
 • Strategiplanen er første del av en forvaltningsplan for bytrærne.
 • Høringen av forvaltningsplanen blir avsluttet 6. september 2019.
Bytrær ved domkirken i Stavanger.

Vi vil ta vare på, og plante nye trær

Store, gamle trær kan blant annet håndtere mengder med overvann. Det vil kreve store ressurser hvis ledningsnettet skal ta unna alt vannet.

Trærne er levende representanter for tidligere tider, og har en historie å fortelle. De er også svært viktige i kampen mot klimatruslene. De renser luften vi puster inn, fordi de tar opp CO2 og omdanner det til karbon.

Trærne er viktige leveområder for tusenvis av arter, som sammen bidrar til økt biologisk mangfold i byen. Gamle trær spiller en nøkkelrolle for mangfoldet.

Det er også viktig å plante nye trær, for å sikre fremtidens generasjoner de samme livskvalitetene vi har i dag.

Bytrær ved Ledaal i Stavanger

Bakgrunn for planen

Kommunalstyret for miljø og utbygging fattet et vedtak i 2016 om å lage en plan for planting, bevaring og kultivering av trær. Planen beskriver hva vi bør vektlegge for å sikre befolkningen en rik og mangfoldig vegetasjon av trær, i tråd med god natur- og miljøforvaltning.

Planen beskriver også kriterier for god kvalitet og godt vedlikehold, og hva som må ligge til grunn for trær også kan ha det godt i en by. Strategiplanen er en del av forvaltningsplanen for bytrær. I tillegg skal kommunen lage et treregister og en handlingsplan, som sier noe mer konkret om hvordan vi skal ta vare på trærne.

Hovedutfordringene i planen: 

 • Manglende plass til trær
 • Sykdom og skadegjørere
 • Press på trærne fra økt bygge- og graveaktivitet
 • Erstatning av trær fra felling eller skader
 • Rutiner for oppfølging og skjøtsel
 • Juridisk vern

Les høringsutkastet

Last ned pdf (13,8 mb), eller les planen her: 

Si din mening om planen for bytrær her