Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Grønn plan - kommunedelplan for Stavangers grønnstruktur

Grønn plan - kommunedelplan for Stavangers grønnstruktur

Kort fortalt

 • Planen skal styrke og sikre en sammenhengende og tilgjengelig grønnstruktur i Stavanger.
 • Planen skal framheve naturen og det grønnes betydning for det sosiale og økologiske livet i byen
 • Høringen av planprogrammet er avsluttet, og vi mottok 18 innspill. Disse blir vurdert og blir tatt med i det videre arbeidet.  

Breiavatnet

Vi vil ha mer natur i byen!

Byen vår er i stadig vekst. Befolkningen øker og vi bygger stadig tettere. I denne sammenhengen er det viktig å vektlegge naturen og det grønnes betydning for det sosiale og økologiske livet i byen. Naturen i byen er en livsviktig, levende infrastruktur, og et grunnleggende element i utvikling av et bærekraftig samfunn.

Arbeidet med en ny grønn plan for Stavanger har startet, og planprogrammet som nå er på høring varsler oppstart av planarbeidet. Planprogrammet skal fastsette hvordan arbeidet med planen skal gjennomføres.

Hva skal planen handle om?

Den grønne planen skal være med på å styrke og sikre en sammenhengende og tilgjengelig grønnstruktur i Stavanger, med et rikt biologisk mangfold og gode steder for rekreasjon og opplevelse.

Planarbeidet skal spesielt se på følgende utfordringer:

 • Konkurranse om arealene i en tettere by
 • Trusler mot naturmangfoldet
 • Fysisk inaktivitet og folkehelse
 • Publikums forventning til økt kvalitet og nye anlegg
 • Klima i endring

Last ned planprogrammet

Last ned planprogrammet (PDF, 716 kb)

Planprogrammet har blitt behandlet i følgende utvalg: