Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Grønn plan - plan for Stavangers grønnstruktur

Grønn plan – plan for Stavangers grønnstruktur

Kort fortalt

 • Grønn plan skal styrke og sikre en sammenhengende og tilgjengelig grønnstruktur i Stavanger.
 • Planen skal framheve naturen og det grønnes betydning for det sosiale og økologiske livet i byen
 • Høringen av planprogrammet er avsluttet, og vi mottok 18 innspill. Disse blir vurdert og blir tatt med i det videre arbeidet.  

Breiavatnet

Vi vil ha mer natur i byen!

Byen vår er i stadig vekst. Befolkningen øker og vi bygger stadig tettere. I denne sammenhengen er det viktig å vektlegge naturen og det grønnes betydning for det sosiale og økologiske livet i byen. Naturen i byen er en livsviktig, levende infrastruktur, og et grunnleggende element i utvikling av et bærekraftig samfunn.

Hva er grønn plan?

Grønn plan skal være en temaplan for grønnstruktur, naturmangfold og de grønne byrommene i nye Stavanger. Hovedmålene er å styrke og sikre en sammenhengende og tilgjengelig grønnstruktur med et rikt biologisk mangfold og gode steder for rekreasjon og opplevelse.

Planarbeidet skal spesielt se på følgende utfordringer:

 • Konkurranse om arealene i en tettere by
 • Trusler mot naturmangfoldet
 • Fysisk inaktivitet og folkehelse
 • Publikums forventning til økt kvalitet og nye anlegg
 • Klima i endring

Hvordan blir planprosessen?

I en tidligere planprosess for Grønn plan ble det utarbeidet planprogram for gamle Stavanger kommune. Planprogrammet var også på høring. I mellomtiden har kommunen vokst, og nye Stavanger kommune gir enda flere utfordringer og muligheter for grønnstrukturen. Vi jobber derfor med et nytt planprogram for Grønn plan.

Arbeidet med Grønn plan skal nå inngå i planprosess for ny arealdel til kommuneplanen for nye Stavanger. Nytt planprogram lages derfor sammen med planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2040. Vi vil legge ut mer informasjon når denne legges ut på høring.