PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Naturforvaltning
  5. Høring av ny lokal forskrift for hjortevilt i Stavanger

Høring av ny lokal forskrift for hjortevilt i Stavanger

Kort fortalt

  • Forvaltning av hjortevilt er regulert av hjorteviltforskriften, og kommunen fastsetter en egen lokal forskrift som regulerer minstearealet for fellingstillatelser.
  • Her kan du lese høringsforslag og gi ditt innspill innen 15. februar 2021. 
Hjort. Foto: Paul Grogan

Foto: Paul Grogan

Bakgrunn for saken

Gjennom lokal forskrift setter kommunen et minsteareal for tildeling av fellingsløyver til ordinær jakt. Minsteareal er fastsatt i egen lokal forskrift. Forslaget skal sendes på høring innen endelig behandling og vedtak.

Kommunen har hovedansvar for forvaltning av elg, hjort og rådyr, og bestandene skal reguleres gjennom ordinær jakt. Forvaltning av hjortevilt er regulert av hjorteviltforskriften, og kommunen fastsetter en egen lokal forskrift som regulerer minstearealet for fellingstillatelser. Fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr tildeles etter areal pr vald. Et vald har et godkjent areal, og antall fellingstillatelser beregnes ved å dele valdarealet på minstearealet for vedkommende art.

Stavanger kommune har tre arter av hjortevilt, rådyr, hjort og elg. Disse tre artene har en ulik utbredelse i Stavanger kommune. Rådyr finnes over hele kommunen. Hjort finnes på de største øyene, men ikke på fastlandet. Elg har hatt fast stamme på Ombo, men nå har den ikke lengre reproduserende familiegrupper.

Hjorteviltbestandene er ulikt fordelt over den nye kommunen, og direktøren anbefaler en differensiert forvaltning med fellingsløyver som er tilpasset tettheten i de ulike delene av kommunen. Det nye forslaget til forskrift har ulike krav til minsteareal avhengig av art og geografi.

Saksdokumenter:

Last ned og les høringsbrevet (PDF)

Last ned og les saksframlegget (PDF)

 

Si din mening

Innspill til forslag til ny lokal forskrift om hjortevilt kan sendes per post til Stavanger kommune, Pb 8001, 4068 Stavanger eller per e-post til postmottak@stavanger.kommune.no.

Høringsfristen er 15. februar 2021.

Kontaktinformasjon

Vegard Ankarstrand

naturforvalter

E-post:
vegard.ankarstrand@stavanger.kommune.no