PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Naturforvaltning
 5. Vedhenting i friområder

Nedblåste trær kan bli ved

Kort fortalt:

 • Kommunens fagfolk skal ta seg av nedblåste trær etter storm i friområdene.
 • Du kan ikke selv få rydde i rotvelter og vindfall.
 • Fagfolkene legger til side og merker med lapper stokker og greiner som kan bli ved.
 • Du kan søke om å få hente og sage opp ved med hentelapp.
 • Arbeidet kan kreve at du har opplæring og kunnskap i bruk av motorsag.
 • Da må du også bruke medhjelper og verneutstyr.
 • Du har ansvaret for at arbeidet foregår trygt og sikkert for deg selv og omgivelsene.
 • Ordningen gjelder fra hogsten starter om høsten fram til påske.
Mann sager stokk med motorsag

Er dette godt nok? Uten vernebukse? (Foto: pxhere.com)

Fagfolk skal rydde stormskadd skog

Arbeid med vindfall er farlig, og skal utføres av de fagfolkene kommunen engasjerer. Trær som står i spenn og velta røtter kan påføre ukyndige folk stor skade og i verste fall ta liv.

Derfor er det ikke lov for folk flest å rydde trevelt og skadet skog.

Noen steder vil fagfolkene legge klar stammer og greiner, som frivillige kan arbeide videre med og ta med hjem.

Tømmer som kan hentes ut, blir merket med denne lappen:

Hentelapp for ved som folk kan ta, med info om hva de må gjøre.

Noe tømmer skal bli liggende og langsomt gå tilbake til naturen, som bolig og gjemmested for noen arter, til føde for andre.

Noen steder har kommunen avtaler med frivillige grupper, lag og organisasjoner, som rydder i friområdet og får hånd om veden. Der blir det ikke merket ved andre kan hente.

Til deg som vil hente ut tømmer

Oppdager du stokker og avkappa greiner som kommunen har merket med hentelapp, kan du spørre om å få dem.

Slik gjør du:

 • Ta bilde av veden og ta hentelappen med deg.
 • Les og følg reglene nedenfor.
 • Fyll ut og send inn søknaden med egenerklæringen.
 • Vent til du har fått svar og tillatelse.
 • Hent veden snarest, og innen en uke.

Kommunen organiserer ikke utdeling og henting av ved. Du må altså selv oppdage stokker merket med hentelapp. Ordningen skal være så enkel som mulig, men også bidra til at arbeidet skjer trygt og sikkert. 

Ordningen gjelder bare mellom hogststart om høsten og påske, av hensyn til hekking og dyreliv. 

Til deg som har fått tillatelse til å hente ved

Når du har fått tillatelse til å hente ut stokker og greiner, kan du jobbe videre med tømmeret og hente det ut fra friområdet.

Du må følge disse reglene:

 • Du får ikke kjøre inn på turveier, men må bære eller trille veden på trillebår eller lignende ut av friområdet. 
 • Må du bruke motorsag på stedet, skal dere være minst to personer.
 • Du skal ha egnet utstyr for å bruke motorsag: Vernebukse, hjelm med visir og vernesko er minimum. 
 • Under arbeidet har du ansvar for sikkerheten til både dere som jobber og til de som passerer området. Stans arbeidet dersom noen kommer bort til dere.
 • Dere har bare lov til å bruke motorsag og annet verktøy i dagslys og på hverdager, og uansett ikke før klokken 08.00 og etter klokken 20.00.
 • Det er ikke tillatt å sage ned andre trær enn de stokkene du har fått tillatelse til å ta, selv om det er stormskadde trær i nærheten eller andre, umerkede stokker i området.
 • Rydd etter deg. Legg kvister i haug.

Bruk av motorsag i friområder

Ingen skal bruke motorsag i friområdene uten at de kjenner utstyret og har opplæring i å bruke det.

Derfor må du sende inn søknaden med egenerklæring nedenfor, der du tar ansvar for din egen og andres sikkerhet under arbeidet.

Før du starter arbeidet, repetér kunnskapen din om motorsag, kvisting og kapping:

Grunnleggende bruk av motorsag

Kvisting med motorsag

Kapping med motorsag


Søknad om vedhenting

Egenerklæring

Kontaktinformasjon

Bilde av Ingvild Hovland

Ingvild Hovland

Skogforvalter, park og natur

Telefon:
51 91 22 15
E-post:
ingvild.hovland@stavanger.kommune.no