PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Parker og friområder
 5. Lekeplasshøring

Hvordan skal lekeplassene i Stavanger være?

Kort fortalt:

 • Lekestrategien for lekeplassene i Stavanger var på høring. 
 • De mottatte innspillene blir en del av saksfremlegget når planen legges fram til ny politisk behandling.
 • Høringsfristen var 1. mars og er nå gått ut.
Tretoppen lekeplass ved Mosvatnet ble åpnet høsten 2022.

Tretoppen lekeplass ved Mosvatnet ble åpnet høsten 2022.

Hva er en lekestrategi?

Stavanger har 371 kommunale lekeanlegg som omfattes av den nye lekestrategien. Lekestrategiens formål er å lage rammer for en helhetlig planlegging, forvaltning og drift av de offentlige lekeplassene i Stavanger. Strategien tar også tak i oppfølging av eksisterende lekeplasser på en bærekraftig måte.

gr√łnnavig√• lekeplass

Målet for Stavanger kommunes arbeid med offentlige lekeplasser er å skape å skape innbydende og grønne leke- og aktivitetsarealer for alle.

Hovedgrep i lekestrategien:

 • Det legges til rette for mer miljøvennlige lekeplasser.
 • Det satses på 14 superlekeplasser jevnt fordelt i kommunedelene.
 • Omlegging av en del små sandlekeplasser til nærmøteplasser uten lekeutstyr.
 • Bedre informasjon om leketilbudet på kommunens nettsider med kartløsning.
 • Anbefalt programmering av lekeplasser:
  • 30 prosent grønnstruktur
  • 35 prosent tilgjengelig for alle
  • 30 prosent aktiviteter med varierte motoriske utfordinger

Les hele lekestrategien her:

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kine Marie Krogh Olsen

Landskapsarkitekt, avdeling for utemiljø 

Mobil:
477 97 266
Telefon:
51 50 87 36
E-post:
kine.marie.krogh.olesen@stavanger.kommune.no