Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Ny park på Nytorget

Ny park på Nytorget

Kort fortalt:

  • Fram mot 2025 skal Stavanger kommune bygge en helt ny park på Nytorget.
  • Biler og asfalt skal vike for aktivitet, mennesker og natur.
  • Fra og med tidlig i juli 2020 og utover høsten kan du teste ut en mindre, midlertidig park på Nytorget.
Montasje av framtidig park på Nytorget

Ny park fram mot 2025

Nytorget skal fornyes fram mot byjubileet i 2025, fra å være en grå plass dominert av biler til et område for aktivitet og mennesker.

Vinteren 2019 vant Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Karres en Brands Landskapsarkitekter konkurransen om prosjektering av Nytorget, med «Tre hus og et langbord».

Den endelige parken på Nytorget skal strekke seg fra dagens Metropolis til Langgata. Den flotte jugendmuren langs Nytorget, og trærne som står på muren, skal vi bevare. Ellers er mye opp til oss som skal skape den endelige parken, med dine og andres bidra.

Skisse av parken ovenfra
Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Prøvepark i 2020

For å skape et attraktivt og brukervennlig sted er det er viktig at brukerne er med og legger premissene.

Derfor ble Ghilardi+Hellsten Arkitekter gitt i oppdrag å utarbeide en midlertidig prøvepark på Nytorget. «Palleparken» skulle være en inspirasjonskilde for ideer til å skape et nytt og kreativt byrom. Den midlertidige parken har stått sentralt i en medvirkningsprosess hvor publikum har testet prøveparken og gitt innspill om hva de ønsker at den fremtidige parken skal inneholde.

Nytorget pallepark

Innspillsrunde 2020

Hensikten har vært å la brukerne være med på å legge premissene for den nye parken. Det vil deretter bli opp til arkitekten å forsøke å innarbeide løsningene i konseptet.

Engasjementet har resultert i 58 konstruktive innspill fra publikum, i tillegg til flere spennende forslag fra Bergeland VGS fag Kunst, Design og Arkitektur, hvor elevene har utarbeidet egne skisser og ideer om den videre utformingen av torget.

Her er et lite knippe av det som kom inn:

- Lune og grønne rom. Lett å parkere sykkelen - helst tørt - tørt når en oppsøker området. Kart over alle butikkene og spisestedene i området.

- Mennesket i sentrum!

- Parken på Nytorget må bli en grønn lunge til glede for alle. Det er viktig med elementer som gjør at det blir kjekt for familier å gå der med barn gjerne i forbindelse med byturen.

- Et møte-/ oppholdsplass under tak hadde vært supert.

- Grøntområde med frukttrær og bærbusker som alle kan forsyne seg fritt av, benker til de voksne, lekeområde til de små delt opp i aldersgrupper

- God belysning er viktig.

- Tenker det kunne være koselig og sosialt med bålpanner

Dette er bare et lite utvalg av det som har kommet inn og alle innspillene gjennomgås nøye og vurderes i arbeidet med de konkrete planene for parken på Nytorget!

Ghilardi+Hellsten Arkitekter med sine underrådgivere er nå i gang med å gjennomgå innspillene fra medvirkningsprosessen og utarbeider et første forslag til landskapsplan for det fremtidige byrommet. Løsningene skal ta utgangspunkt i vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen samt hente inspirasjon fra innspillene og forslagene som er sendt inn i forbindelse med brukermedvirkningsprosessen.

For å gjennomføre det nye byromsforslaget på Nytorget, kan det bli nødvendig å endre på gjeldende reguleringsplan for Nytorget fra 2006. Dette vil avklares tidlig i arbeidet som nå pågår. En oversikt over innspillene fra brukermedvirkningen er gjort tilgjengelig på Stavanger kommune sine nettsider for Nytorget.

Les medvirkningsrapporten:

 

Hva skjer når prøveparken fjernes?

Park- og veiavdelingen i kommunen tar innspill og erfaringer som kommer inn, med seg i arbeidet med den endelige parken. Arkitektene som vant konkurransen tegner et forprosjekt, som skal politisk behandles.

Med utgangspunkt i det politiske vedtaket fortsetter vi med detaljprosjektering og byggetegninger. Prosjektet legges så ut på anbud for å finne den best mulige entreprenøren til å bygge parken.

Målet er at parken på Nytorget skal stå ferdig til byjubileet i 2025.

Utviklingen av Nytorget-området ellers

Informasjon om utviklingen av området sør for Nytorget og bygningene der finner du på nettsidene til det kommunale selskapet Stavanger utvikling.

Blomster nytorget

Kontaktinformasjon

Hilde Uberg

landskapsarkitekt
Park og vei

Mobil:
932 19 383
E-post:
hilde.uberg@stavanger.kommune.no