Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Stavanger friluftssenter
 5. Arbeidstrening - Grønt arbeid

Arbeidstrening - Grønt arbeid

Kort fortalt

Stavanger friluftssenter tilbyr Grønt arbeid. Grønt arbeid gir arbeidstrening på Gausel fritidsgård for personer over 16 år med psykiske helseproblemer. 

Viser et bilde av en smilende jente som sitter ute på beitet med sauer og kyr rundt seg.

Jenta og dyrene
Foto: Stavanger Aftenblad

Hva er Grønt arbeid?

Hovedmål med tiltaket er at deltakere kommer ut i arbeid eller utdanning. 
Grønt arbeid vil bidra til økt mestring og stabilitet i den enkeltes hverdag.

Det gis opplæring i:

 • fôring, renhold hos og stell av dyr
 • dyreadferd
 • jobbsøk (cv, intervju)
 • vedlikehold av bygninger, gjerder og grøntområder
 • dyrking av grønnsaker

Gausel fritidsgård er en kvalitetssikret og en godkjent "Inn på tunet-gård".  Inn på tunet er betegnelsen som brukes på ulike omsorgs-, aktivitets- og opplæringstiltak i landbruket.

Jobbtrening

Grønt arbeid gir trening i arbeidslivets rutiner:

 • å komme til avtalt tid
 • å gi beskjed ved fravær
 • å utføre planlagte oppgaver
 • å samarbeide med og prate med kolleger
 • å løse problemer
 • å ta ansvar
 • å bli selvstendig
 • å delta i fellesaktiviteter

Praksis ved friluftssenteret vil ha overføringsverdi til ordinært arbeidsliv og kan være en avklaring av funksjonsevne psykisk og sosialt.

Mentor

Mentor veileder i praktiske arbeidsoppgaver og gjennomfører planlegging og evaluering sammen med deltaker.

Mentor har regelmessige samtaler med deltaker, her er overgang til ordinært arbeid et sentralt tema. Vi er opptatt av både arbeidsrelatert og sosial mestring hos våre deltakere.

Les mer om tilbudet her.

 

Kontaktinformasjon

Randi Eilertsen

Tiltaksleder for Grønt arbeid

Telefon:
51 57 60 20
E-post:
randi.eilertsen@​stavanger.kommune.no

Tor Anders Hovda

Tiltaksleder for Grønt arbeid

Telefon:
51 57 60 20
E-post:
tor.anders.hovda@stavanger.kommune.no