Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturplanen

Kulturplanen 2018-2025

Kort fortalt

 • Kulturplanen skal gjelde fram til byens 900-årsjubileum i 2025 og kulturplanen kan du lese her: kulturplanen.stavanger.kommune.no
 • Kulturplanen ble vedtatt i Stavanger bystyre mandag 27. mai 2019.
 • Protokoll med vedtatt endringsforslag finnes i saken som følger kulturplanen.
Kulturplanen 2018-2025

Kulturbyen Stavanger 2018-2025

Sammen skaper vi en levende kulturby er visjonen for kulturbyen Stavanger fram mot 2025. I en levende kulturby har alle innbyggere tilgang til gode kulturelle opplevelser, og kunst- og kulturlivet har gode vilkår for å kunne bidra til dette.

Kunst- og kulturaktivitet er mangfoldig og trenger et spekter av arenaer og arrangører som kan ivareta dette. Kulturplanen viser bredden i kulturbyen Stavanger og de mange institusjoner og aktører som bidrar til å skape den levende kulturbyen.

Kulturplanen peker ut felles satsinger for hele kulturbyen gjennom seks perspektiv. De tar opp i seg viktige tema som ytringsfrihet, kultur gjennom livsløpet, talentutvikling, bransjeutvikling, ny teknologi og attraktivitet.

Innspill fra høring høsten 2018

Kommunalutvalget behandlet høringsutkastet 12.06.2018 og vedtok å legge planen ut på høring med enkelte endringer. 

Alle høringsuttalelser og rådmannens vurdering av høringsinnspill kan du lese i saken som følger annen gangs behandling av kulturplanen.

Planprosessen

 • Våren 2016: Oppstartsak/mandat vedtatt av bystyret i april
 • Våren 2017: En rekke kulturdialoger arrangeres
 • August 2017: Planprogram vedtatt av kommunalutvalget
 • Høsten 2017: Innspillsmøter med de forskjellige kunst- og kulturområdene (kulturarv og identitet, musikk, film og nye uttrykk/spill, kulturell og kreativ næring/attraktivtet, scene- og dansekunst, litteratur, visuell kunst, åpent dialogmøte)
 • 15. januar 2018: Frist for skriftlige innspill til planen
 • Juni 2018: Høringsutkast behandles i kommunalutvalget. Planen sendes på høring. Høringsfrist 17. september.
 • Høsten 2018: Behandling av høringsinnspill
 • Sluttbehandling i Stavanger bystyre våren 2019
 • Oppfølging i Handlings- og økonomiplan (HØP) 2019-2022 og påfølgende HØP-er

Bakgrunnsdokumenter og planer

Kontaktinformasjon

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
Telefon:
51 50 83 92
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Rådgiver 

Kulturplan 2018-2025

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no