Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Legater
  3. Johannes og Enny Johnsens fond til arbeiderungdom

Johannes og Enny Johnsens fond til arbeiderungdom

Fondet er rettet mot barn med foreldre i lavt lønnende yrker.

Et stipend som hvert år deles i tre like store deler til tre arbeiderungdom under utdanning. Stipendet varierer i størrelse ut i fra fondets renteinntekter fra år til år. Legatet ble opprettet av paraplymaker Johannes Johnsen som både har vært ordfører og finansrådmann i Stavanger. Han døde 12. oktober 1959.

Tildeling skjer i midten av juni. Alle som søker får skriftlig svar.

Krav til deg som søker:

  • du er under 30 år og
  • du er i gang med din utdannelse som det søkes støtte til.

Det må søkes på eget søknadskjema og vedlegges:

  • studiebevis,
  • vitnemål fra videregående skole,
  • karakterutskrift fra universitet eller høyskole og eventuelle attester og
  • siste skatteoppgjør og likningsutskrift. Skatteoppgjør og likningsutskrift må også vedlegges for eventuelle ektefelle/samboer.

Søknadsfrist er 30. april.

Kontaktinformasjon

Legatkontor

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
legat@stavanger.kommune.no