Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. High Wind 2020

High Wind 2020: – en havvindkonferanse i Stavanger

Hva er potensialet i vindkraft? Hvordan kan havvind hjelpe Europa med å bli karbonnøytralt? Og hvordan kan Norge ta en aktiv rolle i dette arbeidet? Disse er blant de viktigste spørsmålene som diskuteres når den nasjonale havvindskonferansen High Wind 2020 går av stabelen i Stavanger 4. november.

Information in other languages

Vindmøller

En rekke rapporter har den siste tiden pekt på havvind som en stor mulighet for å erstatte fossile energikilder med elektrisitet. Under High Wind 2020 vil forskere, næringsliv og andre samfunnsaktører diskutere hvordan vi kan utnytte denne muligheten, og ta en ledende posisjon innen havvindsindustrien. Under konferansen belyses ikke kun mulighetene ved havvind, også utfordringene ved en massiv utnyttelse av havrommet vil bli diskutert.

Bli med når Norges rolle innen havvindindustrien formes! Gjør deg kjent med programmet

Mer informasjon og påmelding.

Hvem deltar 

På konferansen møtes forskning, næringsliv og andre samfunnsaktører for å sammen diskutere nye løsninger innenfor energiproduksjon.

Vi har fått mange gode innspill fra aktører fra Bergen til Agder, og konferansen er utviklet i samarbeid med blant annet Norwep, Norwegian offshore wind cluster, Norwegian energy solutions, ONS, SR-bank, DNB, Næringsforening og Greater Stavanger.

Viktig for regionen

Konferansen vil bli arrangert i november, og tema vil være hvordan vi kan utvikle, og ta en posisjon innen havvind. 

Spesielt flytende havvind er interessent, særlig for oss her i regionen, ettersom dette kan skape nye muligheter for den lokale industrien.

Næringssjef i Stavanger kommune Anne Woie gleder seg til arrangementet og sier:

- Det er spennende at vi har fått til et så godt program, og at vi har fått det felleskapet rundt både planlegging og gjennomføring. Det gir et godt grunnlag for et bredt samarbeid og viser vilje å jobbe for å få en posisjon i dette markedet.

Kontaktinformasjon

Anne Woie

Næringsjef Stavanger kommune

Mobil:
995 12 623
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no