Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Landbruk og havbruk
 4. Kunngjøringer fra landbruks- og havbrukskontoret

Kunngjøringer fra landbruks- og havbrukskontoret

I henhold til Lov om akvakultur 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknader ut til offentlig innsyn:

Søker: Eidesvik Laks AS org.nr. 938 354 266

 • Søknaden gjelder: Økning av Biomasse.
 • Søknaden medfører ingen endring i lokaliteten sin avgrensing i areal.
 • Søkt størrelse: 3120 tonn
 • Lokalitet: 13221 Nautvik
 • Koordinater: N 59*11,009’ Ø 05*56,949’
 • Kontaktadresse: postmottak@stavanger.kommune.no
 •  Eventuelle merknader til denne søknaden må sendes skriftlig til postmottak@stavanger.kommune.no eller Stavanger kommune, pb. 8001, 4068 Stavanger, innen 1 måned fra denne kunngjøringen.
 • Kontaktperson er Johnny Kjæmpenes, Havbrukspartner AS, tlf. 404 02 004

Se alle dokumenter i saken

Søker: Eidesvik Laks AS org.nr. 938 354 266

 • Søknaden gjelder: Økning av Biomasse. Søknaden medfører ingen endring i lokaliteten sin avgrensing i areal.
 • Søkt størrelse: 3120 tonn Lokalitet: 18275 Kjeringå
 • Koordinater: N 59*11,522’ Ø 05*52,201’
 • Kontaktadresse: postmottak@stavanger.kommune.no
 •  Eventuelle merknader til denne søknaden må sendes skriftlig til postmottak@stavanger.kommune.no eller Stavanger kommune, pb. 8001, 4068 Stavanger, innen 1 måned fra denne kunngjøringen
 • Kontaktperson er Johnny Kjæmpenes, Havbrukspartner AS, tlf. 404 02 004

Se alle dokumenter i saken

Søker: Eidesvik Laks AS org.nr. 938 354 266

 • Søknaden gjelder: Økning av Biomasse.
 • Søknaden medfører ingen endring i lokaliteten sin avgrensing i areal.
 • Søkt størrelse: 3120 tonn Lokalitet: 11939 Smalskar
 • Koordinater: N 59*12,306’ Ø 05*57,965’
 • Kontaktadresse: postmottak@stavanger.kommune.no
 •  Eventuelle merknader til denne søknaden må sendes skriftlig til postmottak@stavanger.kommune.no eller Stavanger kommune, pb. 8001, 4068 Stavanger, innen 1 måned fra denne kunngjøringen.
 • Kontaktperson er Johnny Kjæmpenes, Havbrukspartner AS, tlf. 404 02 004

Se alle dokumenter i saken