Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Landbruk og havbruk
 4. Kunngjøringer fra landbruks- og havbrukskontoret

Kunngjøringer fra landbruks- og havbrukskontoret

I henhold til Lov om akvakultur 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknader ut til offentlig innsyn:

Søkjar: Bremnes Seashore AS org. nr. 836 597 702

 • Lokalitet: 30036 Jørstadskjera (nord for Ombo)
 • Søknaden gjeld: Endra anleggskonfigurasjon.
 • Endringa innber utsett av fire nye fortøyningsrammer på 100x100 meter, i to rader på sørsida av dei eksisterande rammefortøyningane og ny posisjon for fôrflåte.
 • Eventuelle merknader til søknaden må sendast skriftleg til postmottak@stavanger.kommune.no eller Stavanger kommune, pb. 8001, 4068 Stavanger, innan 1 måned frå denne kunngjeringa.

 • Kontaktperson er Andreas Moe Larsen, Bremnes Seashore AS, tlf. 970 10 827

Sjå alle dokumenta i saka.

 

Søkjar: Bremnes Seashore AS org. nr. 836 597 702

 • Lokalitet: 19355 Låva (nord for Ombo)
 • Søknaden gjeld: Endra anleggskonfigurasjonen.
 • Endringa inneber utsett av seks nye fortøyingsrammer på 90x90 meter på austsida av dei eksisterande rammefortøyingane og ny posisjon for fôrflåte.
 • Eventuelle merknader til søknaden må sendast skriftleg til postmottak@stavanger.kommune.no eller Stavanger kommune, pb. 8001, 4068 Stavanger, innan 1 måned frå denne kunngjeringa.
 • Kontaktperson er Andreas Moe Larsen, Bremnes Seashore AS, tlf. 970 10 827

Sjå alle dokumenta i saka.