Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruk og havbruk
  4. Kunngjøringer fra landbruks- og havbrukskontoret

Kunngjøringer fra landbruks- og havbrukskontoret

I henhold til Lov om akvakultur 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknader ut til offentlig innsyn:

Søkjar: Grieg Seafood Rogaland AS, Org. Nr. 838 065 392

Søknaden gjeld:

Grieg Seafood Rogaland AS ønskjer å auka biomassen på lokaliteten frå 3600 tonn MTB til 5140 tonn MTB. Den omsøkte endringa vil ikkje medføre endring av lokaliteten sitt areal eller utforming av anlegget. Anlegget er innanfor gjeldande arealplan for Stavanger kommune. Selskapet har tre lokalitetar i dette området, Nordeimsøyna, Dyrholmen og Ådnaholmen. Selskapet ønskjer å satse på lokalitetene Nordeimsøyna og Dyrholmen og har søkt utviding av desse med biomassen fra lokaliteten Ådnaholmen. Ved ei eventuell godkjenning av søknadene vil lokaliteten Ådnaholmen bli trekt attende.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn på Stavanger kommune si heimeside. www.Stavanger.kommune.no/landbrukoghavbruk.

Eventuelle merknader til søknaden må sendast skriftleg til postmottak@stavanger.kommune.no eller Stavanger kommune pb. 8001 4068 Stavanger, innan 1 månad frå denne kunngjeringa.

Kontaktperson er Liv Marit Aarseth, Grieg Seafood Rogaland AS, tlf 414 02 127

Sjå alle dokumenta i saka

_____________________________________________________________________________________________________

Søkjar: Mowi ASA org. Nr. 964 118 191

Lokalitet 11913 Kjeahola

Søknaden gjeld:

Mowi ASA søker om endring av lokalitet 11913 Kjeahola i Stavanger kommune. Selskapet ønskjer utviding av fortøyningsramma fra 450x500 meter til 500x500 meter for å optimalisere drifta og forbetre fiskevelferden. Samstundes vert det søkt om å justere anleggsplasseringen fra vest-aust til vest-nordaust for å optimalisere vass-straumen gjennom anlegget.

Eventuelle merknader til søknaden må sendast skriftleg til postmottak@stavanger.kommune.no eller Stavanger kommune pb. 8001 4068 Stavanger, innan 1 månad frå denne kunngjeringa.

Kontaktperson er Mona Bue, Mowi ASA, tlf 92637406

Sjå alle dokumenta i saka

____________________________________________________________________________________________________

Søkjar: Grieg Seafood Rogaland  AS org. Nr. 838 065 392

Lokalitet 14495 Nordeimsøyna

Søknaden gjeld:

Grieg Seafood Rogaland AS søker om endring av lokalitet 14495 Nordeimsøyna i Stavanger kommune. Selskapet ønskjer å auka biomassen frå 3600 tonn MTB til 5160 tonn MTB. Samstundes vert det søkt om tillatelse til å utvida arealet på lokaliteten med 7 merder nord/nordøst for eksisterande anlegg samt at den sørlegaste av de eksisterande merdene vil bli fjerna ved godkjenning av nytt areal. Endringa av anlegget er innenfor gjeldande arealplan for Stavanger kommune.

Grieg Seafood Rogaland AS har tre lokalitetar i dette området, Nordeimsøyna, Dyrholmen og Ådnaholmen. Selskapet ønskjer å satse på lokalitetene Nordeimsøyna og Dyrholmen og har søkt utviding av desse med biomassen fra lokaliteten Ådnaholmen. Ved ei eventuell godkjenning av søknadene vil lokaliteten Ådnaholmen bli trekt attende.

Eventuelle merknader til søknaden må sendast skriftleg til postmottak@stavanger.kommune.no eller Stavanger kommune pb. 8001 4068 Stavanger, innan 1 månad frå denne kunngjeringa.

Kontaktperson er Liv Marit Aarseth, Grieg Seafood Rogaland AS, tlf 414 02 127

Sjå alle dokumenta i saka