PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruks- og havbrukskontoret
  4. Søknad om produksjonstilskudd

Søknad om produksjonstilskudd

Kort fortalt

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og eller planteproduksjon kan søke om.

Information in other languages

Oversiktsbilde Finnøy

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om. Foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon for å være berettiget tilskudd.  

Søknadsprosessen er to-delt. Husdyrprodusenter skal levere første del av sin søknad søknad innen 15. mars og andre del innen 15.  oktober. Planteprodusenter trenger bare å levere en søknad innen 15. oktober. Søknaden kan leveres fra og med telledato 1.mars (del 1) og 1. oktober (del 2). Enkelte opplysninger kan etterregistreres innen 10 januar året etter søknadsåret.

Veiledning til søknad: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning - Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema: Altinn - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Mer informasjon om ordningen finner du på landbruksdirektoratet sine hjemmesider: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Landbruksdirektoratet  

Kontakt

Dersom du har spørsmål til søknaden kan du kontakte innbyggerservice i Stavanger kommune på tlf 51 50 70 90