Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruk og havbruk
  4. Tillskudds- og erstatningsordninger i jordbruket

Tillskudds- og erstatningsordninger i jordbruket

Produksjonstilskudd Produksjonstilskudd er hjelmet i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruketProduksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktiv og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Foretaket må: være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer) Jfr. Brønnøysundregisteret drive vanlig jordbruksproduksjon. Vilkår og veiledning finnes på Landbruksdirektoratets nettside Produksjonstilskudd må søkes elektronisk via AltinnSøknadsfristene er to ganger i året: 15. mars og 15. oktober. Søknaden behandles av kommunen. Fylkesmannen er klageinstans.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er hjelmet i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktiv og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.
Foretaket må:

Produksjonstilskudd må søkes elektronisk via Altinn

Søknadsfristene er to ganger i året: 15. mars og 15. oktober. Søknaden behandles av kommunen. Fylkesmannen er klageinstans.