Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Ledige stillinger
 4. Jobb i helse i Stavanger
Lene Askildsen og Ellen Hogstad jobber som sykepleiere ved Vågedalen sykehjem.

Hva tilbyr vi deg som sykepleier i Stavanger? 

 • Vi har et godt fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver.
 • Mange spennende og varierte stillinger.
 • Våre sykepleiere tilbyr tjenester til pasienter med ulike diagnoser, i alle livsfaser.
 • Vi har gode lønnsbetingelser. I Stavanger har vi et eget turnustillegg for sykepleiere i turnus og eget nattillegg for sykepleiere med arbeid på natt.
 • I Stavanger har vi gode ordninger for kurs, etter- og videreutdanning.
 • Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stavanger satser på helse!

 • Vi har startet et omstillingsprosjekt innen hjemmebaserte tjenester, som skal legge til rette for en framtidsrettet hjemmetjeneste.
 • Stavanger kommune skal innrette tjenestene for å møte veksten i antall eldre som kommer etter 2020.
 • Vi satser tungt på velferdsteknologi

Leve hele livet

Leve hele livet

 • Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig, vi kaller det Leve hele livet
 • Målet er brukere som gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk klarer seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie.
 • Les mer om Leve hele livet.